Header image

Achterhoek ontmoet Europa op Open Days

ACHTERHOEK - Een grote groep Achterhoekse ondernemers en bestuurders is op 9 en 10 oktober in Brussel om tijdens de jaarlijkse Open Days contacten te leggen met Europarlementariërs en om andere Europese regio’s te ontmoeten. Lobby voeren, van elkaar leren en nieuwe contacten opdoen zijn de belangrijkste doelen van de tweedaagse internationale ontmoeting.

Europa is belangrijk voor de Achterhoek omdat het regio’s ondersteunt bij problematiek als krimp en vergrijzing en de gevolgen daarvan. De Europese Structuurfondsen gaan voor de periode 2014 - 2020 nieuwe subsidies verstrekken op het gebied van innovatie, duurzame energie, landbouwontwikkeling, arbeidsmarktontwikkeling en sociale cohesie. De subsidies worden via de provincie verdeeld over projecten die regio’s kunnen indienen. Voor de regio’s is het belangrijk te weten aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Achterhoek Agenda 2020 De Achterhoek Agenda 2020 is sinds 2011 de leidraad voor de toekomst van de Achterhoek op het gebied van economie, infrastructuur, voorzieningen en plattelandsontwikkeling. Ondernemers en gemeenten in de Achterhoek zorgen in het regionale overleg Externe betrekkingen dat er geld komt om de Achterhoek Agenda 2020 te financieren. Dit geld zal ook uit Europese fondsen moeten komen.Ander nieuws