Header image

Achterhoek presenteert zich aan bestuurlijk Nederland

ACHTERHOEK - Op 7 en 8 juni vindt in de Achterhoek het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaats. Bestuurders, raadsleden en ambtenaren van de 11 Achterhoekse gastgemeenten die deelnemen aan het congres of een rol hebben in de organisatie, komen dinsdag 31 mei van 12.30 tot 14.00 uur bijeen op DRU Industriepark aan de Hutteweg 24 in Ulft. De pers wordt van harte uitgenodigd hier ook bij aanwezig te zijn. Het VNG-congres biedt de Achterhoek een uitgelezen kans om zich aan de rest van (bestuurlijk) Nederland te presenteren. De bestuurders, raadsleden en ambtenaren van de Achterhoekse gastgemeenten nemen zelf deel aan het congres of vervullen een taak tijdens het programma, maar tegelijkertijd zijn zij ook gastheer of gastvrouw voor alle congresgangers uit de rest van het land. De Achterhoekse congresorganisatie wil daarom dat zij volledig op de hoogte zijn van de boodschap die we als Achterhoek tijdens het congres willen uitdragen en alle ‘ins and outs’ van de organisatie. Tijdens de bijeenkomst wordt kort stilgestaan bij alle programmaonderdelen van het congres en wat alle aanwezigen tijdens het congres kunnen doen om deze voor de Achterhoek tot een succes te maken. Men wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken van de voorbereidingen en uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Plaats van handeling is doelbewust DRU Industriepark, aangezien dat één van de hoofdlocaties vormt van het congres. Als sluitstuk van de bijeenkomst is er een rondleiding over het terrein en door de gebouwen, zodat iedereen met eigen ogen kan zien wat er allemaal al is gerealiseerd.

Als je hier bij wil zijn moet je je uiterlijk voor 30 mei aanmelden via info@regio-achterhoek.nlAnder nieuws