Header image

Achterhoek verkent samenwerking marktpartijen glasvezel

ACHTERHOEK - De gemeenten in de Achterhoek en de provincie zijn positief over de haalbaarheid van een commercieel glasvezelnetwerk. Zij gaan daarom verder in gesprek met commerciële telecomaanbieders. Dit is de uitkomst van een herbezinning van het breedbandproject. De bestuurders zien dit als de snelste weg naar snel internet tegen redelijke kosten.
 
In de zomer bleken de eerdere plannen voor een eigen glasvezelbedrijf te stranden op de Europese regels. Sindsdien hebben gemeenten en provincie de mogelijkheden in beeld gebracht. Dit leidde tot meerdere mogelijke richtingen, variërend van procedures via Brussel tot externe financiering.
 
Slagingskans groter
De slagingskans is groter dan bij de start van het breedbandproject een jaar geleden. De rente is lager en de techniek schrijdt voort. De druk van bewoners en lokale en overheden hebben tot beweging van de markt geleid.
 
Gemeenten en provincie willen kwaliteit en snelheid, uiteraard met eerbiediging van de geldende wet- en regelgeving. Een concrete planning is nog niet te geven. Die hangt o.a. af van de uitkomst van lopende gesprekken. .
 
Berkelland en CIF
De keuze om met de markt te praten sluit aan op de keuze van de gemeente Berkelland, één van de 10 deelnemende gemeenten. Deze stelt de gemeenteraad voor om met infrastructuurbedrijf CIF een leningsovereenkomst aan te gaan voor de aanleg van glasvezel. Het grondgebied van Berkelland ligt gunstig vanwege de eerdere uitrol van glasvezel in grote delen van Borculo en de ligging tegen Twente.
Provincie en gemeenten zijn blij voor de inwoners van het buitengebied van Berkelland. Ze zien het als een goede stap in het gezamenlijke proces naar breedband in de Achterhoek.Ander nieuws