Header image

Achterhoekbreed kennis ontwikkelen:nieuw en effectief

ACHTERHOEK - Vandaag start in de Achterhoek een nieuwe academie met als voorlopige werktitel ‘Kennis Ontwikkeling Achterhoek’.

Doel is om nieuwe vormen van leiderschap bij zowel overheid, midden- en kleinbedrijf als maatschappelijke organisaties te ontwikkelen. Daarmee geeft de Achterhoek invulling aan het gedachtegoed van de Agenda 2020: niet ieder voor zich, maar juist sámen kennis ontwikkelen om regionale vraagstukken op te lossen. Kennismaken met vraagstukken waarmee een ander te maken heeft, vergroot bovendien het onderlinge begrip en kan leiden tot kruisbestuiving.

Opleiden, veel organisatie besteden daar op individuele basis aandacht aan, maar de Achterhoek gaat het anders doen. Nu overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties steeds meer en in bredere verbanden samenwerken, is het logisch om ook samen op te trekken bij het vergroten van kennis en het ontwikkelen van nieuw leiderschap. ‘Ontwikkelingsgericht’ worden is daarbij het adagium. Dat slaat zowel op de samenleving, de organisatie als de individuele werknemer.

Gerharda Tamminga, gemeentesecretaris van Oude IJsselstreek en initiatiefnemer van het project: “We willen op deze manier nieuwe impulsen geven aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De samenleving wordt steeds complexer, burgers worden mondiger en verwachten steeds meer van de overheid overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Onze efficiëntie en effectiviteit moeten omhoog. Dat kunnen we onder andere bereiken door de theorie en de praktijk dichter bij elkaar te brengen. Het vraagt ook een andere wijze van leidinggeven.” De Hogeschool Arnhem Nijmegen verzorgt de nieuwe opleiding, die modulair is opgebouwd en opleidt tot een certificaat. De opleiding is bedoeld voor medewerkers op zowel strategisch als operationeel niveau. In december wordt het algemene deel, bestemd voor beide doelgroepen, afgerond.

________________________________________Ander nieuws