Header image

Achterhoekse wethouders sluiten RetailDeal

ACHTERHOEK - Maandag 19 februari ondertekenden wethouders van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk, tijdens het Wintercongres van het Ministerie van Economische Zaken (EZ), met staatssecretaris Mona Keijzer de RetailDeal.
 

Hiermee sluiten de Achterhoekse gemeenten aan bij de Retailagenda van het Ministerie van EZ, die tot doel heeft het toekomstbestending maken van retail en daarmee van onze stads- en dorpscentra. Een onderwerp waar gemeenten in de Achterhoek zich al sterk mee bezighouden.
 

Gemeente Doetinchem heeft al eerder een RetailDeal gesloten. Door de deal te sluiten krijgen de gemeenten commitment van het rijk voor hun aanpak. De Retailagenda houdt zich de komende jaren bezig met vijf thema's: lokale transformatie, regionale sturing, huurmarkt, Human Capital Agenda, Kenniscreatie & Innovatie.

 

De 7 Achterhoekse gemeenten hebben een gezamenlijk beleidskader detailhandel met elkaar afgesproken ('regionaal Afsprakenkader detailhandel') en hebben inmiddels diverse lokale visies, uitvoeringsagenda's en regelingen voor de centra vastgesteld.
 

Op de foto: wethouders Jan Engels (Bronckhorst) en Jos Sluiter (Oude IJsselstreek), staatssecretaris Mona Keijzer en wethouders Ilse Saris (Winterswijk), Gerard Nijland (Aalten) en Han Boer (Berkelland). Wethouder Marieke Frank (Oost Gelre) was helaas verhinderd.Ander nieuws