Header image

Aftrap volgende stap naar Kunstmestvrije Achterhoek

ACHTERHOEK - De directeur-generaal Agro van het ministerie van LNV, mevrouw M. Sonnema, verzorgt samen met Peter Drenth (gedeputeerde Agro en Natuur, provincie Gelderland) en Stijn Steendijk  (directeur S&O ForFarmers) op 15 maart 2019 om 11.15 uur bij Boerderij De Melktap (Netelhorsterweg 21, 7274 EA Geesteren)  de aftrap van het Groene Weide Meststof (GWM) demonstratieprogramma 2019. Dit is  een belangrijk onderdeel van het project Kunstmestvrije Achterhoek. 

De aftrap bestaat uit het officieel in gebruik nemen van de allereerste in de Achterhoek ontwikkelde en gebouwde emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen (GWM). GWM is een duurzame meststof die chemische kunstmest kan vervangen. Het is een belangrijke schakel in het realiseren van kringlooplandbouw in de Achterhoek. GWM wordt in Beltrum bij Groot Zevert Vergisting geproduceerd met herwonnen mineralen uit regionale overschotten dierlijke mest als basis.  De ontwikkeling is het resultaat van een intensieve samenwerking van veevoederfabrikant ForFamers (Lochem, Groot Zevert Vergisting (Beltrum), Nijhuis Industries (Doetinchem), WUR-WENR (Wageningen) en de stichting Biomassa (Aalten). Bij het project zijn verder diverse partijen betrokken waaronder LTO Noord. 

De praktijkproef met GWM is uniek in Nederland. Ze kan alleen in de Achterhoek plaatsvinden dankzij een unieke vrijstelling de is verkregen met steun van het ministerie LNV. De vrijstelling is vastgelegd in het zesde Actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn van de Europese Unie. De vrijstelling geldt nog tot 2021.  In het kader van de proef zal dit jaar bij ca 55 Achterhoekse melkveehouders een totaal van bijna 600 ha grasland worden bemest met GWM. De komende jaren is een uitbreiding voorzien naar 7500 ha verschillende gewassen bij maximaal 150 landbouwbedrijven.Ander nieuws