Header image

App zorgt voor minder controlebezoeken in SKB

WINTERSWIJK - Vanaf 10 mei hoeven patiënten die op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) binnenkomen met eenvoudige, stabiele letsels, niet altijd terug te komen voor een
controlebezoek. Denk aan letsels zoals eenvoudige botbreuken, verstuikingen of lichte verwondingen. Patiënten krijgen via de Virtual Fracture Care app informatie over het letsel, het behandelplan en het hersteltraject. Ook bevat de app instructievideo’s en oefeningen die de patiënt thuis kan doen.Het SKB is het vijfde ziekenhuis in Nederland dat de Virtual Fracture Care app in gebruik neemt. De Virtual Fracture Care app is ontwikkeld door het OLVG in Amsterdam. Het SKB en het OLVG hebben in samenwerking de app afgestemd op de zorg voor patiënten in het SKB.Direct ontslag vanaf de SEH

Patiënten met eenvoudige letsels die binnenkomen op de SEH, komen vaak standaard terug bij de polikliniek of gipskamer voor een controlebezoek. Uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd noodzakelijk is. Onder andere patiënten met een gebroken teen of kinderen (14 jaar of jonger) met een sleutelbeenbreuk hoeven vanaf 10 mei niet meer terug te komen voor controle. “Als patiënten binnenkomen op de SEH bekijken we hoe complex de breuk of verwonding is. Afhankelijk hiervan beoordelen we of een controlebezoek nodig is. Bij eenvoudige, stabiele letsels krijgen patiënten de Virtual Fracture Care app aangeboden, met informatie over het herstel. Bijvoorbeeld met oefeningen en instructievideo’s die hierbij helpen. Dankzij de app hoeven patiënten niet terug te komen op de polikliniek of gipskamer en besparen we patiënten en hun naasten een onnodig ziekenhuisbezoek of
onderzoek”, vertelt Ruben Bekx, arts-assistent op de SEH.Breuklijn

Dankzij de Virtual Fracture Care app krijgen patiënten meer eigen regie over het herstel. Zij kunnen specifieke informatie over het letsel en gerichte oefeningen terugvinden in de app, inzien wat het normale beloop van herstel is en telefonisch vragen stellen. De app is voor iedereen gratis te downloaden in de App Store (iPhone) of Google Store (Android). Daarnaast is er een patiëntfolder met extra informatie beschikbaar en is er een speciaal telefoonnummer voor vragen: ‘de Breuklijn’. “Als het herstel minder goed gaat dan verwacht, kan de patiënt contact opnemen met de Breuklijn. Als dat nodig is, kan er natuurlijk alsnog een controleafspraak worden
gemaakt”, vertelt Ruben. Patiënten die geen mobiele telefoon of tablet hebben en de app niet kunnen
downloaden, krijgen de behandeling zoals deze altijd gedaan werd.Juiste zorg op de juiste plek

Het SKB heeft meerdere projecten opgestart die bijdragen aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Dit gebeurt onder de naam SPITZ: SKB Programma voor Innovatie en Transformatie van Zorg. De Virtual
Fracture Care app is onderdeel van één van deze projecten.De druk op de zorg in Nederland neemt toe en daardoor moet er meer zorg worden verleend met hetzelfde aantal mensen en financiële middelen. Daarom is een nieuwe manier van zorg verlenen nodig. Dit doet het SKB samen met patiënten, zorgverzekeraars en zorgpartners in de regio. Hierbij staan het leven van patiënten en hun naasten en het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plek centraal. Dit doet het SKB door:

· zorg daar waar het kan te voorkomen, bijvoorbeeld door meer inzet op preventie.

· zorg te verplaatsen. Zo dicht mogelijk bij de patiënten, in het ziekenhuis als het moet en daarbuiten als het kan.

· zorg te vervangen met behulp van technologie. Bijvoorbeeld door een afspraak in het ziekenhuis te vervangen voor een digitale afspraak, waarbij de patiënt en arts elkaar ook kunnen horen en zien.

Foto: Ruben Bekx – arts assistent Spoedeisende Hulp toont Virtual Fracture Care app aan patiënt

Ander nieuws