Header image

Banken en stoelen van Dorpskerk Ruurlo voor liefhebbers

RUURLO – De Dorpskerk in Ruurlo wordt opnieuw ingericht. De kerk is inmiddels helemaal leeg gehaald. De grote houten banken zijn eruit. Ook de stoelen worden vervangen. Daarom zijn deze banken en stoelen nu te koop. Naar verwachting zal daarvoor – ook vanuit nostalgische overwegingen - veel belangstelling zijn.

In de Dorpskerk in zijn oude gedaante namen de banken een belangrijke plaats in. Inmiddels wordt hard gewerkt aan een nieuwe invulling van de ruimte die daarmee is vrij gekomen. Velen hebben op zondagmorgen en bij andere gelegenheden op die banken en stoelen gezeten. Dat kan nog steeds, maar dan wel op een andere plaats, bij mensen thuis bijvoorbeeld!

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem verwacht veel belangstelling voor de stoelen en banken. Die verwachting baseert men onder meer op hoe snel de banken uit De Hoeksteen in Barchem waren verkocht toen deze in 2016 te koop werden aangeboden.

Liefhebbers kunnen uiterlijk op zaterdag 24 februari via cvk@pknruurlobarchem.nl aangeven voor hoeveel stoelen en banken zij belangstelling hebben. Op zaterdag 3 maart kunnen deze dan tussen 10.00 en 12.00 uur in de Dorpskerk in Ruurlo worden opgehaald. Ze zijn niet gratis! Een stoel kost € 25,- en een bank € 200,-. Kijk voor meer informatie op www.pknruurlobarchem.nl.

 Ander nieuws