Header image

Belangrijke vondst in Winterswijk

WINTERSWIJK- Archeologen deden vorige week vrijdag in Winterswijk een zeer belangrijke vondst. Zij stuitten op een restant van een gracht. Daarmee is het bewijs van het bestaan van twee versterkte hoven in het Middeleeuwse centrum van Winterswijk een grote stap dichterbij gekomen, zegt Marc Kocken van de Regio Achterhoek, die gemeenten op archeologisch gebied adviseert. ‘Uit de literatuur weten we dat de kerkelijke en wereldlijke machten elkaar destijds in Winterswijk zwaar bestreden. De bisschop van Münster en de graaf Van Gelre hadden beiden bezittingen in het centrum van Winterswijk. Over en weer waren er aanvallen. Op de plaats van de huidige Markt zijn eerder brandlagen gevonden.’ In deze roerige tijden plachten de heren zich in ‘versterkte’ stenen huizen terug te trekken. En het middel bij uitstek om indringers tegen te houden, was een gracht. Er was al een sterk vermoeden, aanwijzingen in de literatuur, kleine stukjes gracht elders in het centrum, maar beste bewijs lag al die tijd in de bodem verscholen. Totdat een particulier op deze locatie (Spoorstraat 2) wilde gaan bouwen, er onderzoek gedaan moest worden en archeologen bij graafwerkzaamheden stuitten op een andere vulling van de grondlaag, zware palen en hout van beschoeiing. Dat de gracht hier zou lopen, is een grote verrassing, aldus Kocken. ‘De loop van het water wordt hierdoor duidelijker en blijkt een soort achtvorm te hebben.’ Het is een onevenwichtige acht, eerder een sleutelgat, de bovenste lus is groter dan de onderste. De vondst brengt het bestaan van de twee versterkte hoven beter in beeld. In de noordelijke lus, die in de buurt van de kerk loopt, zal de bisschop hebben gewoond in het zuiden de graaf. Ergens gingen die grachten in elkaar over, maar waar precies en hoe de grachten verder liepen, is nog onduidelijk. ‘Een belangrijke schakel is blootgelegd, maar het hele mysterie van het sleutelgat is nog niet ontrafeld’, zegt Kocken. De gemeente Winterswijk is verplicht initiatiefnemers, niet alleen vanwege dit roemruchte verleden, maar ook omdat de wet dit eist, bij nieuwbouw archeologisch onderzoek te laten doen. Het afgelopen jaar is dat op gezette tijden gebeurd. De palen en het hout zijn meegenomen voor nader onderzoek.Ander nieuws