Header image

Berkelland besteed belastingdiensten uit

BERKELLAND - De gemeente Berkelland heeft het voornemen om vanaf januari 2016 de werkzaamheden rondom het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en de WOZ uit te besteden aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) in Hengelo (Ov).

Dit gebeurt voor minimaal een periode van 5 jaar. De gemeente beoogt hiermee een verbetering van de professionaliteit en continuïteit. In het GBT is uitwisseling en borging van kwaliteit en kennis mogelijk, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd is en de kwetsbaarheid afneemt. De gemeente Bronckhorst brengt haar belastingdiensten per 1 januari ook onder bij het GBT.

Wethouder Han Boer: “Als gemeente wegen we per taak af wat beter is: uitbesteden of zelf doen. We kijken daarbij naar kwaliteit en financiën. De kwaliteit van het werk van de afdeling belastingen bij de gemeente Berkelland is prima en is ook bij het GBT gelijkwaardig gewaarborgd. Financieel behaalt de gemeente bij deze uitbesteding wel een flink voordeel.”

Medewerkers naar GBT

De medewerkers van de gemeentelijke afdeling belastingen gaan over naar het GBT. Voor Berkelland zijn dat 5 medewerkers (3,84 fte). Verder komen er in het gemeentehuis in Borculo werkplekken voor het GBT.

Gemeente blijft verantwoordelijk voor gemeentelijke belastingen

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de gemeentelijke belastingen. Jaarlijks zal de gemeenteraad het beleid en de hoogte van de tarieven vaststellen. Daarin verandert dus niets. De werkzaamheden op het gebied van WOZ, heffen en innen worden uitbesteed aan het GBT.

GBT stuurt aanslagen in 2016

Inwoners en bedrijven krijgen de belastingaanslag van de gemeente Berkelland in februari 2016 van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Voor vragen en informatie over de belastingaanslag kunnen inwoners bij het GBT terecht, maar ook is het mogelijk om via de gemeente Berkelland vragen te stellen of informatie te verkrijgen.

Voordelen van uitbesteden

Voor de overdracht van de werkzaamheden naar het GBT is in Berkelland eenmalig een bedrag van 398.163  euro nodig uit de algemene reserve. Uitbesteding levert Berkelland jaarlijks ruim 284.567 euro op. De eenmalige kosten zijn daarmee binnen 1 ½ jaar terugverdiend.

De gemeenteraad van Berkelland zal op 8 december nog een besluit moeten nemen over het beschikbaar stellen van een bedrag uit de algemene reserve.Ander nieuws