Header image

Berkelland gaat in 2018 door met Huishoudelijke Hulp Toelage

BERKELLAND - ​Gemeente Berkelland gaat in 2018 wederom door met het vouchersysteem Huishoudelijke Hulp Toelage. Inwoners die voor de regeling in aanmerking komen, kunnen tegen een kleine vergoeding professionele hulp in het huishouden inkopen. Zij kopen via een digitaal systeem zogenoemde ‘Dienstenvouchers’.

Huishoudelijke Hulp Toelage in 2018

De gemeente Berkelland is in 2016 gestart met de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Door deze regeling kunnen inwoners die aan de voorwaarden voldoen, (aanvullende) huishoudelijke hulp inkopen. De gemeente heeft voor deze regeling afspraken met Zorgkompas, Tzorg, Helpgewoon en Buurtzorg. In 2017 werd de regeling verlengd voor één jaar. De gemeente Berkelland heeft besloten om de regeling wederom door te zetten in 2018. De voorwaarden waar de inwoners aan moeten voldoen en de bijdrage van inwoners veranderen wel in 2018.

Voor wie?

Inwoners die nu al gebruik maken van de HHT, mogen dit ook blijven doen in 2018. Voor inwoners die vanaf 1 januari 2018 voor het eerst gebruik willen maken van de regeling, gelden nieuwe voorwaarden. De volgende voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2018 voor nieuwe gebruikers van HHT. De inwoner:

  • heeft een Wmo voorziening en wil graag aanvullend hierop extra hulp inzetten;
  • is mantelzorger van een inwoner van de gemeente Berkelland;
  • heeft zich gemeld en de ondersteuning op grond van de Wmo 2015 is slechts als tijdelijk noodzakelijk beoordeeld;
  • heeft zich gemeld en de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is als nog niet noodzakelijk beoordeeld maar er is wel geoordeeld dat op een toekomstige verslechterende situatie kan worden geanticipeerd.

Wat kost HHT voor inwoners?

Inwoners van Berkelland kunnen maximaal vier uur huishoudelijke hulp per week inkopen.
Zij betalen hiervoor vanaf 1 januari 2018 € 6,40 per uur. Dit is iets duurder dan voorheen. Deze stijging heeft te maken met de gestegen kostprijs van huishoudelijke hulp. De gemeente vult dit aan met € 17,- per uur. Inwoners betalen voor HHT geen eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Hoe werkt het?

HHT wordt geregeld via Dienstenvouchers. Deze vouchers (1 voucher = 1 uur Huishoudelijke Hulp) worden via een speciaal hiervoor ingericht online systeem aangeboden en afgerekend aan de inwoners. Om Dienstenvouchers te kunnen kopen, is registratie noodzakelijk. Inwoners kunnen zich hiervoor melden bij het Voormekaar-team bij hen in de buurt (meer informatie: www.voormekaar.net). Als bij het aankopen van vouchers ondersteuning gewenst is, kan via het Voormekaar-team de formulierenbrigade van Humanitas worden ingeschakeld.Ander nieuws