Header image

Berkelland voor iedereen toegankelijk

In de Lokaal Inclusie Agenda staat welke acties en maatregelen worden genomen om het meedoen in de samenleving voor mensen met een beperking verder te verbeteren.
 

Mensen met een (lichamelijke) beperking moeten net als ieder ander kunnen meedoen in de samenleving. Daarom heeft gemeente Berkelland nu in overleg met verschillende belangenorganisaties een Plan van aanpak gemaakt. Dit heet de Lokaal Inclusie Agenda Berkelland 2018-2019. Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving en erbij horen.


Lokaal Inclusie Agenda Berkelland 2018 – 2019 gereed
Elke gemeente in Nederland moet een plan maken om aan te geven hoe ze het VN-verdrag Handicap uitwerkt en uitvoert. Dit plan wordt ook wel Lokaal Inclusie Agenda genoemd. Gemeente Berkelland heeft nu ook zo’n plan gemaakt. In de Lokaal Inclusie Agenda Berkelland staan acties en maatregelen voor  2018 en 2019 die de toegankelijkheid en het meedoen in de samenleving van mensen met een beperking verder verbeteren.  


Het belangrijkste eerst
Gemeente Berkelland kan onmogelijk alle knelpunten die er zijn voor mensen met een beperking oplossen. De Lokaal Inclusie Agenda Berkelland 2018-2019 geeft aan welke onderwerpen Berkelland én de belangenorganisaties het belangrijkst vinden en als eerste willen (helpen) aanpakken.


Toegankelijkheid moeten we samen doen
De gemeente Berkelland is bij lange na niet de enige organisatie die er invloed op heeft of mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Samenwerking met en inzet van andere organisaties als bijvoorbeeld de Welzijnsraad en ondernemersverenigingen is daarvoor onmisbaar. Daarom is de Lokaal Inclusie Agenda ook echt in samenwerking met verschillende belangenorganisaties tot stand gekomen.

 

VN-verdrag Handicap
Sinds juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Hierin staat dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving moeten kunnen deelnemen. Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om zich er voor in te zetten dat dit gerealiseerd wordt, in samenwerking met mensen met een beperking en hun belangenorganisaties.


Sinds 1 januari 2017 geldt ook een algemene norm voor toegankelijkheid. Dat betekent dat bijvoorbeeld scholen, werkgevers en bedrijven dat wat zij bieden, toegankelijk moeten maken. Op die manier hoeven mensen met een handicap steeds minder apart om aanpassingen te vragen. Een voorbeeld is dat bij de supermarkt de paden zo breed worden dat mensen met een rolstoel erdoor kunnen. Of werkgevers zorgen voor computerprogrammatuur die ook te gebruiken is voor mensen die niet goed kunnen zien of horen. Een ander voorbeeld is dat de informatie die de gemeente geeft, begrijpelijk is voor zoveel mogelijk mensen. Ook voor mensen met een verstandelijke handicap.


Het gaat om ‘eenvoudige voorzieningen’. Als het verbeteren van toegankelijkheid ‘onevenredig belastend’ is, hoeft het niet. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als een aanpassing heel veel geld of tijd kost.Ander nieuws