Header image

Beurskens definitief uit raad Oost Gelre

OOST GELRE- Frank Beurskens heeft aangegeven niet in beroep te gaan bij de Raad van State naar aanleiding van de vervallenverklaring van zijn raadslidmaatschap. De beroepstermijn vervalt 28 mei a.s. De VVD Oost Gelre en Beurskens betreuren de gang van zaken zeer.

Als bevlogen volksvertegenwoordiger heeft Beurskens zich in de raad volop ingezet voor diverse belangrijke besluiten op het gebied van ruimte, wonen en verkeer.

Nadat Beurskens werd geconfronteerd met de geconstateerde wetsovertreding van het ondertekenen van contracten namens zijn werkgever met de gemeente, heeft hij direct zijn verontschuldigingen aangeboden en zijn zakelijke contacten met Oost Gelre beëindigd. Toch heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten Beurskens zijn raadslidmaatschap te moeten ontnemen.Ander nieuws