Header image

Bewaar de namen op de Kranenburg

VORDEN - Op zaterdag 2 november is er van 17 uur tot 18 uur een Allerzielenbijeenkomst op de begraafplaats op de Kranenburg, Eikenlaan 2a, Vorden/Kranenburg.

Met licht en mooie muziek worden de overleden dierbaren herdacht. Hiermee wordt, na een korte onderbreking, een traditie van jaren hersteld. Veel nabestaanden hebben behoefte aan een passend moment om hun dierbaren op een sfeervolle manier te gedenken. Met een kaars voor op het graf is er aandacht voor diegenen die we nog zo graag in ons midden zouden willen hebben. Al die lichtjes vormen samen één groot licht dat troost en verbindt.
Nabestaanden kunnen zelf een lichtje plaatsen op het graf en naamkaartjes ophangen in de ‘herinneringsboom’.

Er is stemmige muziek en een kort woord. De monumentale grafkapel is deze avond open.

Iedereen is van harte welkomAnder nieuws