Header image

Bladkorven in Oost Gelre afgeschaft

OOST GELRE - De gemeente Oost Gelre ziet dit jaar af van het plaatsen van bladkorven en bladhekken voor het bladafval van de gemeentelijke bomen. Nu de groene container elke twee weken geleegd wordt, biedt dat voldoende mogelijkheden om van het blad in de eigen tuin af te komen.

De afgelopen jaren werden bladkorven en –hekken geplaatst op veel locaties in de gemeente. Blad van gemeentelijke bomen kon op die wijze door bewoners worden verzameld en aangeboden. Op 1 oktober is een wijziging in de inzameling van gft ingevoerd. Er wordt nu niet meer per lediging van het gft-afval betaald. Inwoners kunnen de gft-container om de 2 weken aan de weg zetten. Deze container kan dus zonder extra kosten ook gebruikt worden voor het bladafval. Feitelijk vervangt de gft-container de bladkorven en –hekken. Voor informatie over de inzameling van het gft-afval kunnen inwoners contact opnemen met Roy Reinders, via het algemene telefoonnummer 393535, of via e-mail: r.reinders@oostgelre.nl.

Extra veegrondes Om de overlast van blad van gemeentelijke bomen zoveel mogelijk te beperken, worden extra veegrondes gehouden op locaties waar veel gemeentelijk blad ligt. Die locaties zijn gebaseerd op ervaringen van de afgelopen jaren. Op www.oostgelre.nl vindt u een overzicht van deze locaties.

Meer informatie Voor meer informatie over de extra veegrondes kunnen inwoners contact opnemen met Gerard ten Hoopen, te bereiken via het algemene nummer 393535 of via e-mail: g.tenhoopen@oostgelre.nl.Ander nieuws