Header image

Boeren zonder kunstmest stap dichterbij in Achterhoek

Achterhoek - Boeren zonder kunstmest komt in de Achterhoek een stap dichterbij met de in gebruik name van een speciale bemestingsmachine. De machine is geschikt voor Groene Weide Meststof, een kunstmestvervanger gemaakt uit dierlijke meststof. Deze meststof moet ervoor zorgen dat boeren straks geen kunstmest meer hoeven te gebruiken.

 

De machine is in gebruik genomen door gedeputeerde Peter Drenth en Marjolein Sonnema, directeur agro van het ministerie van landbouw. De bemestingsmachine valt onder het project Kunstmestvrije Achterhoek. De Provincie Gelderland draagt in totaal ongeveer één miljoen euro bij dit project. Het doel is dat boeren de voedingsstoffen uit dierlijke mest zo goed mogelijk benutten en daarmee de kringloop verder sluiten. Door minder kunstmest te gebruiken hoeft er ook minder kunstmest te worden geproduceerd, waar CO2 bij vrijkomt.

 

Gedeputeerde Peter Drenth is enthousiast over de proef: "Dit is misschien wel de oplossing voor het fosfaatvraagstuk en voor het mestoverschot", zegt hij. "Het is mooi dat het ministerie de ruimte geeft om dit te onderzoeken".

 

De praktijkproef in de Achterhoek met de speciale Groene Weide Meststof is uniek in Nederland. Voor de proef is dankzij de inzet van het Ministerie van Landbouw een vrijstelling verkregen van Europese richtlijnen. Die vrijstelling geldt nog tot 2021. Wageningen Universiteit doet in deze periode onderzoek naar in hoeverre deze manier van bemesten zorgt voor schoner grondwater.

 

Dit jaar doen ongeveer 55 Achterhoekse melkveehouders mee, met een totaal van bijna 600 hectare grasland. De bedoeling is dat de proef de komende jaren uitbreidt naar 7500 hectare met verschillende gewassen. Drenth: "Dit is een heel mooi voorbeeld van Kringlooplandbouw, waarbij kringlopen worden gesloten. De Achterhoek laat hier mee zien dat er niet alleen over wordt gesproken maar dat het ook in de praktijk wordt gebracht".

 Ander nieuws