Header image

Bomen worden gekapt aan Haaksbergseweg in Neede

NEEDE - De provincie Gelderland heeft een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Berkelland om 178 bomen te kappen. Het gaat om bomen aan de Haaksbergseweg (N315) tussen Neede en de N18. Dit is nodig om de N315 te verbreden. De bomen staan te dicht op de nieuwe weg. Bovendien tasten werkzaamheden de wortels van de bomen aan. Langs het hele wegvak plant Gelderland 221 nieuwe bomen.

Naast het verbreden van de Haaksbergseweg gaat het om de aansluiting met de Achterste Russchemorsdijk en aanleg van de rotonde bij Rietmolen. Eerder ging de provincie Gelderland uit van het kappen van 192 bomen. Uit inventarisatie van het huidige bomenbestand blijkt dat het nu om 178 bomen gaat.
Veiliger

De huidige Haaksbergseweg (N315) vormt een belangrijke schakel in de wegenstructuur van de Achterhoek. Het is een belangrijke verbinding tussen de N18 en de regio's Achterhoek en Cleantech. Dat vraagt om goed ingerichte veilige kruispunten en goed zicht vanuit de zijwegen en inritten op het verkeer op de weg. En een weg die breed genoeg is, zodat het verkeer veilig kan rijden en beter doorstroomt.
Soorten

Provincie zoekt samen met de gemeente Berkelland naar verschillende soorten bomen die worden geplant. Rond de rotonde bij Rietmolen werkt provincie Gelderland de herinrichting van het groen uit in overleg met Stichting Gemeenschap Rietmolen en de gemeente Berkelland.
Onvermijdelijk

Gedeputeerde Staten (GS) werken aan nieuw beleid voor bomen en bos. Uitgangspunten zijn de ambities uit de omgevingsvisie en het behoud van gezonde bomen. In afwachting van dit nieuwe beleid voeren GS natuurherstelprojecten en verkeersveiligheidsmaatregelen voor fietsers en voetgangers de komende maanden uit. Alle lopende provinciale projecten zijn opnieuw beoordeeld waarbij zorgvuldig is afgewogen of het kappen van bomen nodig is. Volgens GS is dat soms onvermijdelijk. Ook wegenprojecten, waarvoor het provinciaal inpassingsplan al is vastgesteld gaan door, ook al is daar bomenkap aan de orde. De plannen voor de N315 Haaksbergseweg zijn in november 2018 vastgesteld.

Ander nieuws