Header image

Bureau dienstverlening aan huis Oost Gelre

OOST GELRE- De gemeente Oost Gelre verruimt de keuzemogelijkheden voor hulp bij het huishouden. Vanaf 1 maart 2011 werkt de gemeente hierin samen met het “Bureau dienstverlening aan huis” van de gemeente Oude IJsselstreek. Deze mogelijkheid stelt mensen in staat meer zelf de regie over hun leven te voeren.

De regeling is voor inwoners die een indicatie voor hulp bij het huishouden één (HH1) krijgen en kiezen voor een Persoonsgebonden budget (Pgb). Zij kunnen vanaf 1 maart gebruik maken van het Bureau dienstverlening aan huis. Dit bureau kan voor Pgb-houders de werving en selectie van een hulp, die maximaal 12 uur per week werkt, verzorgen. Daarnaast verzorgt het bureau zaken rond verzekering en zorgovereenkomst.

De verwachting is dat met het Bureau dienstverlening aan huis meer inwoners die een indicatie voor hulp bij het huishouden één krijgen voor een Pgb kiezen. Het betekent voor hen ook een uitbreiding van de keuzemogelijkheden. Naast hulp bij het huishouden in natura kunnen zij nu zelf alles rond hun Pgb regelen of dit laten uitvoeren door het Bureau dienstverlening aan huis. Deze uitbreiding van mogelijkheden past binnen het beleid van de gemeente om inwoners in staat te stellen meer zelf de regie over hun leven te voeren .

Wie vragen heeft over dit onderwerp kan terecht bij het zorgloket van de gemeente. Voor de openingstijden zie het overzicht elders op de gemeentepagina of op de website www.oostgelre.nl (kopje Inwoners – Zorg en Welzijn – Zorgloket).Ander nieuws