Header image

Buslijn Eibergen-Haaksbergen lijkt toch behouden

EIBERGEN/HAAKSBERGEN - Reizigers tussen Eibergen en Haaksbergen kunnen vanaf december waarschijnlijk gewoon gebruik blijven maken van een directe verbinding tussen beide plaatsen. Keolis/Syntus wil buslijn 53 uitbreiden tot Eibergen.

Dit zou vooral een mooie oplossing zijn voor leerlingen van het Assink Lyceum, maar ook andere reizigers die gebruik kunnen blijven maken van een directe verbinding tussen Eibergen en Haaksbergen. De provincies Gelderland en Overijssel moeten het plan van Keolis/Syntus om de lijn uit te breiden nog wel goedkeuren.

Een aantal weken geleden ontstond er grote onrust in Berkelland en Haaksbergen toen bekend werd dat de lijnen 73 en 74 van Arriva over de nieuwe N18 zouden gaan rijden, waardoor het centrum van Haaksbergen werd gemeden. Door deze beslissing zou een directe verbinding tussen Eibergen en Haaksbergen komen te vervallen met alle gevolgen van dien. Volgens het plan zouden reizigers tussen Eibergen en Haaksbergen moeten overstappen op een nieuw OV-overstappunt dat gerealiseerd zou worden bij het voormalige 'Danspaleis'.

Afgelopen woensdag werd bekend gemaakt dat het overstappunt er helemaal niet komt. Volgens de Gedeputeerde Staten van Overijssel zou het 'qua verkeersveiligheid te gevaarlijk zijn.' Ook zou het de reissnelheid niet ten goede komen.

De gemeenteraad van Berkelland nam woensdagavond een raadsbrede motie aan waarin het college van B & W werd opgeroepen om alles te doen om een directe verbinding tussen Eibergen en Haaksbergen in stand te houden. De gemeenteraad van Haaksbergen nam eerder een soortgelijke motie aan.Ander nieuws