Header image

CDA en OOG vormen nieuwe coalitie in Oost Gelre

OOST GELRE- De fracties van CDA en OOG in Oost Gelre hebben overeenstemming bereikt over de inhoud van het coalitieakkoord en de invulling van de wethoudersposten. Volgens onderhandelaars Theo Donderwinkel en Frits Schmidt is het akkoord het resultaat van een zorgvuldig doorlopen traject: “Het waren goede gesprekken die een stevige basis hebben gelegd onder een evenwichtige coalitie.” Het streven is om op 13 mei het coalitieakkoord aan de gemeenteraad voor te leggen en de nieuwe wethouders te installeren.

Na de verkiezingen kwam het CDA als grootste partij uit de bus, gevolgd door OOG. Na verkennende gesprekken met alle politieke partijen ging het CDA uiteindelijk met OOG verder als eerste kandidaat voor het vormen van een coalitie. Theo Donderwinkel hierover: “We hebben met alle partijen goede gesprekken gehad. Maar mede op basis van de verkiezingsuitslag zijn we met OOG de vervolggesprekken aangegaan. We hebben dat vooral heel zorgvuldig gedaan en hebben de tijd genomen om tot een evenwichtige coalitie te komen. Dat is prima gelukt op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Ik ben er van overtuigd dat we nu een hele solide coalitie hebben.” Voor de invulling van de wethoudersposten gaat de nieuwe coalitie uit van 4 wethouders. Twee fulltime wethouders en twee parttimers voor 0,8 fte, aldus Theo Donderwinkel. “Ze zijn gelijk verdeeld over CDA en OOG, dus we leveren beiden een fulltimer en beiden een parttimer.” Door het CDA worden het huidige raadslid Jos Hoenderboom en voormalig raadslid en wethouder Marieke Frank voorgedragen. OOG maakt na de ledenvergadering op 5 mei de voordracht bekend, aldus Frits Schmidt. “Bij OOG solliciteren kandidaat-wethouders op basis van de portefeuilleverdeling naar een wethouderspost. Nu de verdeling van portefeuilles bekend is kan een commissie met de kandidaten spreken en volgt 5 mei in de ledenvergadering de aanwijzing van de kandidaten." Het nieuwe coalitieakkoord zet vooral in op een sociaal en economisch sterk Oost Gelre. Duurzaamheid wordt de rode draad in het akkoord, evenals de nieuwe rolverdeling tussen overheid en inwoners. Theo Donderwinkel hierover: “Met de overheveling van taken naar de gemeenten komt er heel veel op ons af. Dat vraagt veel van inwoners en overheid. We zetten sterk in op initiatieven vanuit de samenleving met een faciliterende overheid. Maar we moeten vooral samen optrekken, het moet een coproductie zijn. We leggen het coalitieakkoord nu aan de fractieleden van beide partijen voor en daarna wordt het openbaar gemaakt.” CDA en OOG streven er naar dat op 13 mei in een bijzondere raadsvergadering het nieuwe college geïnstalleerd wordt. Frits Schmidt: “Daarover is nu het overleg met de burgemeester. Er moet nog een aantal formaliteiten voor verricht worden, maar we mikken wel op die datum. Dan kunnen ook de vervangende raadsleden geïnstalleerd worden.” Volgens Theo Donderwinkel komt in ieder geval komt dan de functie van Jos Hoenderboom vrij. Na komend weekend is bekend of dat ook voor OOG van toepassing is. “In ieder geval kunnen we na de installatie weer op volle kracht vooruit met de uitdagingen waar we voor staan.”Ander nieuws