Header image

CDA wil duurzame LED-verlichting langs provinciale wegen

ACHTERHOEK - Met het initiatiefvoorstel voor een Klimaatplan zet het CDA in op concrete plannen om de uitstoot van broeikasgassen in Gelderland fors te verminderen. Door alle verlichting langs de provinciale Gelderse wegen te vervangen door duurzame LED worden zichtbare stappen gezet.

Het initiatiefvoorstel, dat door 8 verschillende politieke partijen werd ingediend, moet de provincie aansporen om samen met organisaties en burgers versneld stappen te zetten om de broeikasuitstoot te beperken. De in het plan gestelde daling van 55% minder uitstoot in 2030 is ambitieus. Actie is dus geboden vindt Statenlid Daisy Vliegenthart: ‘Wij stellen voor om de verlichting langs alle 1.350 kilometer provinciale wegen te vervangen door LED.’

Het CDA wil dat de lantaarnpalen langs de wegen binnen een jaar vervangen worden door energiezuinige en innovatieve lampen. Daarnaast kunnen lampen worden gedimd of uitgezet in gebied waar dit kan, uiteraard afhankelijk van verkeersveiligheid of sociale veiligheid. Lampen kunnen vervangen worden door vernieuwende vormen van verlichting die zodra een voertuig nadert aangaat of feller gaat branden.

Ondernemers worden verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. De CDA fractie wil daarom dat de provincie ook maatregelen neemt en een voortrekkersrol gaat spelen en roept daarom gedeputeerde staten op met een plan te komen waaruit niet alleen urgentie spreekt maar waarin ook concrete acties staan. Daisy Vliegenthart: ‘De LED-verlichting is een mooi voorbeeld van een investering die we anders pas over een aantal jaren zouden hebben gedaan, maar die op de lange termijn terugverdiend kan worden. Daarmee maken we zichtbaar dat we het in Gelderland echt menen met de energietransitie.’
Ander nieuws