Header image

Cheque voor Hospicegroep De Lelie van gemeente Winterswijk

WINTERSWIJK – Op maandag 8 januari overhandigde gemeentesecretaris Alwin Oortgiesen een cheque van € 1.029,00 aan de heer Ten Kate van Hospicegroep De Lelie (voorzitter bestuur Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek). Dit bedrag is het resultaat van een inzamelingsactie onder medewerkers van de gemeente Winterswijk tijdens de kerstbijeenkomst in december. 
 
Alwin Oortgiesen is er trots op dat hij namens de gemeente deze cheque mocht overhandigen: “Elk jaar kunnen medewerkers de waarde van hun kerstpakket geheel of gedeeltelijk schenken aan een Winterswijks goed doel. Dit jaar is er gekozen voor twee goede doelen, te weten Hospice De Lelie en ‘De kerstboom van de Post’ (een initiatief van de Post). Ik vind het mooi dat we als organisatie goede doelen op deze manier kunnen en mogen ondersteunen, daaruit blijkt dat onze medewerkers erg betrokken zijn bij de Winterswijkse samenleving.”
 
Hospicegroep De Lelie Hospice De Lelie in Winterswijk is een gastvrij huis voor mensen die spoedig zullen sterven. Als thuisverzorging onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat de situatie dit niet toelaat of de familie overbelast raakt, kan het hospice uitkomst bieden. De Lelie biedt plaats aan vier gasten. 
 
Hospicegroep De Lelie is in 2005 ontstaan uit een fusie van Vrijwilligers Terminale Zorg OostAchterhoek en Hospice De Lelie in Winterswijk. Momenteel zijn in de oostelijke Achterhoek zo’n 80 vrijwilligers beschikbaar. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd en getraind. Twee betaalde coördinatoren van de terminale thuis- en hospicezorg begeleiden deze vrijwilligers. Het werk van De Lelie wordt gedeeltelijk gesubsidieerd, maar het kan alleen goed worden gedaan met financiële steun van buitenaf. 
 

Van links naar rechts op de foto: Mevrouw Joke Verwey (coördinator Hospicegroep De Lelie), de heer Hans ten Kate (voorzitter Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek), de heer Alwin Oortgiesen (gemeentesecretaris)  en de heer Johan Teeuwsen (penningmeester Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek)

De heer Ten Kate: “Het is een prachtig bedrag dat aan Hospicegroep De Lelie geschonken is. Daar zijn we enorm blij mee. Wat ik ook heel bijzonder vind is de gedachte dat De Lelie als goede doel gekozen is en dat de medewerkers van de gemeente Winterswijk onze organisatie een warm hart toedragen. Als voorzitter van de stichting ben ik hen daar erg dankbaar voor.”
 
Het goede doel van de Post Medewerkers van de Post hebben eind december een middag georganiseerd voor mensen die wel wat extra gezelligheid konden gebruiken tijdens de feestdagen. Een fijn samenzijn in warme kerstsferen onder het genot van een hapje en een drankje, met mooie muziek en voor ieder een klein cadeautje onder de kerstboom. Op deze manier bezorgden zij mensen met verschillende achtergronden een fijne middag.Ander nieuws