Header image

Clemens Cornielje opent watermolen Den Helder in Winterswijk

WINTERSWIJK - De werkzaamheden aan de monumentale watermolen Den Helder en aan de kademuren, stuw en brug zijn afgerond. Maandag 10 oktober werd de watermolen in Winterswijk officieel in gebruik genomen. De Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, verrichtte de openingshandeling samen met burgemeester Van Beem, dijkgraaf Pieper en Hans Jansen, eigenaar van de watermolen.

In een interview met de betrokken partijen werd teruggeblikt op de werkzaamheden en vooruitgekeken. De partijen roemden de samenwerking en reageerden vol lof op het eindresultaat. Aansluitend werd bij de watermolen de openingshandeling verricht. De burgemeester, de dijkgraaf en Hans Jansen gooiden een emmer water leeg via een houten goot in het stalen waterrad. De Commissaris van de Koning gooide de laatste emmer leeg waarna het waterrad ging draaien. Hierdoor werd er energie opgewekt, waardoor symbolisch de watermolen in het licht kwam te staan.

Restauratie watermolen
Sinds eind 2014 is ondernemer Hans Jansen eigenaar van watermolen Den Helder. Op dat moment was het prachtige historische erfgoed hard aan renovatie toe. Jansen heeft de watermolen, bestaande uit een oliemolen en een korenmolen, gerestaureerd en voorzien van nieuwe waterraderen. Met één van deze raderen wordt energie opgewekt. In de molengebouwen zijn drie unieke molenaarswoningen gerealiseerd, geschikt voor verhuur. Eind maart 2016 startte Waterschap Rijn en IJssel met de renovatie van de kademuren, het automatiseren van de stuw en het vernieuwen van de brug. Dit laatste in opdracht van de gemeente Winterswijk. De projectkosten zijn bijeengebracht door de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, de gemeente Winterswijk en Hans Jansen.

Laatste stuw in particulier beheer
De stuw bij watermolen Den Helder was de laatste stuw die in particulier beheer was binnen het beheergebied van het waterschap. Henk den Herder van Gasterij De Gulle Waard had de stuwrechten en was verantwoordelijk voor het in stand houden van het waterpeil in de Boven Slinge en het onderhoud van de stuw. Dit betekende soms ook bij nacht en ontij de stuw handmatig bedienen. De stuw is nu geautomatiseerd en wordt op afstand bediend door het waterschap. De stuwrechten zijn overgedragen aan het waterschap. Dijkgraaf Pieper dankte hem hartelijk voor zijn bewezen diensten.

Watermolen Den Helder
De watermolen werd in 1303 al beschreven. In 1686 werd de molen volledig herbouwd en stond bekend als de Bovenmolen, de Plekenpolse of Keupenmolen. In de 19de eeuw werd de molen vernoemd naar molenaar Hendrik Jan Helder. Deze plek was in die tijd voor Winterswijk het belangrijkste doel van de zondagse wandeling. De toeristische drukte werd nog vergroot doordat de molenkolk werd gebruikt als eerste openlucht zwembad van Winterswijk. Rond 1922 werd de molen voorgoed buiten bedrijf gesteld, maar nog altijd blijft het een van de meest schilderachtige plekjes van Winterswijk die veel bezoekers naar het gebied trekt.

Foto: Hans Hendriks fotografieAnder nieuws