Header image

Collectieve ziektekostenverzekering in Berkelland

BERKELLAND -

Op 28 december 2017 wordt het tweede spreekuur georganiseerd voor inwoners die vragen hebben over de collectieve ziektekostenregeling van de gemeente Berkelland. Er kan een verzkering worden afgesloten bij Menzis, InTwente of Salland Zorgverzekeringen.

Folders van de drie zorgaanbieders

Heeft u een laag inkomen? Dan is de collectieve ziektekostenregeling die de gemeente Berkelland biedt misschien wel iets voor u. Kijk voor meer informatie over de verschillende regelingen en de voorwaarden op de website www.gezondverzekerd.nl of bel met de overstapcoaches. Komt u er zelf niet uit, dan kunt u een afspraak maken voor het spreekuur op 28 december 2017, van 09:00-12:00.

Maatwerk

Met ingang van 2018 is het mogelijk om niet alleen via Menzis, maar ook via InTwente of Salland Zorgverzekeringen deel te nemen aan de collectieve ziektekostenregeling. De gemeente heeft in samenwerking met deze drie verzekeraars de mogelijkheden tot deelname aan de collectieve ziektekostenregeling verruimd. Zo heeft u meer keuze en dus meer mogelijkheden om een ziektekostenverzekering af te sluiten die past bij uw situatie.  

Wanneer komt u in aanmerking?

Als u een laag inkomen hebt, kunt u overstappen op deze collectieve ziektekostenregeling. U hebt een laag inkomen als het netto inkomen van u of van u en uw partner samen lager is dan de bedragen in de volgende tabel.

Max. netto maandinkomen incl. vakantiegeld per 1 juli 2017

Jonger dan de AOW leeftijd

Ouder dan de AOW leeftijd

Alleenstaande

€ 1.282,48

€ 1.441,02

Echtpaar/Samenwonend

€ 1.832,10

€ 1.969,16

Alleenstaande met kinderen

€ 1.282,48

€ 1.441,02

Meer weten of overstappen?

Wilt u meer weten of overstappen? Kijk op de website www.gezondverzekerd.nl (vul Berkelland in) of neem contact op met de overstapcoaches.

Verzekeraar

Telefoonnummer

Menzis

088-222 40 80

(maandag t/m vrijdag, 8.30-19.00)

InTwente (DSW)

053-5 748 348

(maandag t/m vrijdag, 8.00-17.30)

Salland Zorgverzekeringen

0570-68 74 84

(maandag t/m vrijdag, 8.00-19:00, zaterdag, 9:00-13:00)

Op het gemeentehuis en bij de VMK-teams zijn folders op te halen met daarin informatie over de verschillende ziektekostenregelingen.

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur

Mocht u er niet zelf uitkomen en ook niet met iemand uit uw omgeving, dan kunt u een afspraak maken voor het spreekuur op 28 december 2017(09:00-12:00). Dit kunt u doen door te bellen naar de gemeente Berkelland op 0545-250 250. De spreekuren worden verzorgd door een team van overstapcoaches en vrijwilligers die u graag een op uw situatie toegespitst advies geven.

Let op de uiterste overstapdatum!

U kunt tot en met 31 december 2017 overstappen naar de collectieve ziektekostenregeling. U mag alleen overstappen als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.Ander nieuws