Header image

College akkoord met plan ‘Duurzame Icoon Zonnebrink’

WINTERSWIJK - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het plan ‘Duurzame Icoon Zonnebrink’ voor de ontwikkeling van de oude Rijks HBS en het daarachter gelegen sportterrein aan de Zonnebrink.
 


Onder de naam ‘OldSchool’ wordt het schoolgebouw verbouwd tot een (internet)hotel met 12 kamers. In de voormalige leslokalen worden 22 zelfstandige woonstudio’s en 7 kamers gerealiseerd. De woonruimten zijn primair bestemd voor de doelgroep jongeren. In het oude gymzaaltje wordt een beheerderswoning en een ontbijtfaciliteit voor het hotel gerealiseerd. Het plan is een idee van Winterswijker Jeroen Schreurs. Hij realiseert het plan samen met de broers Arthur en Hans van Santen uit Epe.

De gemeente Winterswijk heeft met de initiatiefnemers overeenstemming bereikt over de verkoop van het gebouw. Voordat het gebouw wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaren worden de ‘moderne’ aanbouwen aan de zijde van het sportterrein door de gemeente gesloopt. Op de vrijkomende plek komt een bouwkavel beschikbaar voor maatschappelijke doeleinden. Op het sportterrein worden 11 energieneutrale woningen gebouwd en 200 openbare parkeerplaatsen aangelegd. Het is de bedoeling de parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen, een initiatief van de gemeente in samenwerking met Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM).
 

Plan OldSchool snel van start
Komend voorjaar gaat de uitvoering van het plan OldSchool al van start. Voordat de verbouwing begint worden de aanbouwen door de gemeente gesloopt. Hiervoor moet de gemeenteraad een krediet beschikbaar stellen. De raad neemt hierover op 25 januari een besluit. In februari worden de plannen voor de verschillende deelgebieden van ‘Duurzame Icoon Zonnebrink’ door de verschillende initiatiefnemers gepresenteerd in het schoolgebouw aan de Zonnebrink. “Het heeft even geduurd, maar met dit plan krijg het monumentale pand aan de Zonnebrink een prachtige nieuwe invulling”, zegt wethouder Rik Gommers.
 

Voor de verbouw en het gewijzigde gebruik van het schoolgebouw kan vergunning worden verleend via een ontheffing van het bestemmingsplan ‘Kom Winterswijk 2011’. Voor de bouw van de 11 energieneutrale woningen, de aanleg van het parkeerterrein en de overkappingen met zonnepanelen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Deze procedure zal ten minste een half jaar in beslag nemen.
 

IKZIEwinterswijk
In 2011 is de gemeente gestart met het project IKZIEwinterswijk. Dit project omvat de (her)ontwikkeling van vier prominente locaties in Winterswijk: het voormalige WVC-terrein aan de Morgenzonweg en de vrijgekomen Driemarklocaties aan de Zonnebrink, de Prins Hendrikstraat en de Jan Stienstraweg/ Boterstraat. De ideeën voor deze locaties zijn tot stand gekomen via een intensief en interactief planproces met buurtbewoners en andere belangstellenden. De ideeën zijn samengevat in de Ontwikkelingsvisie IKZIEwinterswijk die in november 2012 door de raad is vastgesteld. Het plan ‘Duurzame Icoon Zonnebrink’ is gebaseerd op de door de raad vastgestelde visie.Ander nieuws