Header image

Aangepast plan Diepenheimseweg 29

Berkelland - De gemeenteraad van Berkelland bespreekt dinsdag 2 juli een aangepast bestemmingsplan voor de Diepenheimseweg 29. Afgelopen week hebben diverse gesprekken plaatsgevonden, die hebben geleid tot nieuwe wijzigingen in het vast te stellen bestemmingsplan.

 

De eigenaar van Diepenheimseweg 29 had aanvankelijk plannen voor het bouwen van een varkenshouderij, die hij met de buurt heeft gedeeld. Er ontstond weerstand en vervolgens heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen om deze plannen te voorkomen. Eind 2018 heeft hij formeel van de plannen afgezien. Hij heeft vervolgens een concreet bouwplan ingediend voor een agrarisch bedrijf met akkerbouwtak en veehouderij (15 paarden en 30 stuks rundvee), inclusief een rijhal. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend. Met name het wegnemen van het zicht op de Needse Berg werd als onaanvaardbaar ervaren.

 

De uitspraak van de Raad van State over de PAS (Programma Aanpak Stikstof) op 29 mei 2019 zorgt voor grote onduidelijkheid over de haalbaarheid van het bouwplan. Daarnaast leidt het mogelijk tot lange procedures en onrust bij alle partijen. Dat vond de eigenaar niet wenselijk.

 

De gemeenteraad stelde de wethouder in de commissievergadering van 13 juni voor om een laatste poging te ondernemen om de partijen nader tot elkaar te brengen. Wethouder Maikel van der Neut: “Met beide partijen heb ik afzonderlijk gesproken over de wensen, de bezwaren en een mogelijke oplossing. Waar kunnen beide partijen wel mee instemmen? Zo heeft de eigenaar aangegeven wat hij minimaal nodig heeft voor zijn onderneming. De omwonenden hebben gekeken wat hun belangrijkste punten zijn. Vervolgens hebben beide partijen ingestemd met een gezamenlijk gesprek. Beide partijen hebben grote stappen gezet op basis van vertrouwen naar elkaar. Hierdoor kunnen we de gemeenteraad een plan voor leggen, waar zowel vanuit de eigenaar als de omwonenden draagvlak voor is. Ik heb bewondering en respect voor het feit dat partijen zelf uit deze situatie zijn gekomen.”

 

In de nieuwe plannen zijn de rijhal en het grotere bouwblok niet meer opgenomen. Wel wordt de huidige werktuigenberging uitgebouwd conform plan. De mestopslag krijgt een nieuwe locatie, achter de uitbouw van de werktuigenberging. De rijbak krijgt een plek dichter bij de bestaande bebouwing. Ook wordt minder vee gehouden in het nieuwe plan. Het gaat om drie paarden, twee koeien en twee stuks jongvee.Ander nieuws