Header image

College legt voorstel energiemix voor aan gemeenteraad

WINTERSWIJK - Winterswijk moet de komende jaren inzetten op elektriciteit, energiebesparing en zonne-energie om in 2030 energieneutraal te worden. Dit staat in het voorstel voor een passende energiemix voor Winterswijk dat het college van B en W ter vaststelling heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Het voorstel voor de energiemix is gebaseerd op een inhoudelijk onderzoek van een onafhankelijk extern bureau en het advies van de Energietafel. De Energietafel is een groep van ruim twintig vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen in Winterswijk. In oktober is de Energietafel drie keer bij elkaar gekomen om het college te adviseren over een energiemix voor Winterswijk. Op 26 oktober heeft de Energietafel zijn advies aangeboden aan wethouder Rik Gommers. “Ik ben blij met het unanieme advies van de Energietafel en vooral ook met de wijze waarop dit tot stand is gekomen”, aldus wethouder Rik Gommers.

 

Passende energiemix
Op basis van het onderzoeksrapport en advies van de Energietafel heeft het college van burgemeester en wethouders een passende energiemix voor Winterswijk opgesteld. Het college stelt de raad voor om voor de verwarming, verlichting en machines in woningen, bedrijven en andere gebouwen over te schakelen op elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen. Het college wil daarbij maximaal inzetten op de zonne-energie (daken en grondgebonden) en neemt de doelstelling van de Energietafel over om de komende vijf jaar maximaal daken voor zonnepanelen te benutten en minimaal 50 hectare grondgebonden zonneparken te realiseren. Daarnaast moet fors worden ingezet op energiebesparing met als doel om zo’n 35 procent te besparen op het huidige energiegebruik. Dat betekent dat alle woningen en gebouwen aangepast moet worden: isoleren, geschikt maken voor elektrisch verwarmen en maximaal zonnepanelen.

 

Besluitvorming
Het college stelt de gemeenteraad voor de energiemix vast te stellen en direct te starten met de uitvoering ervan. Op 30 november wordt de Energiemix gepresenteerd aan de raadscommissies. Op 6 december wordt het raadsvoorstel voor de energiemix behandeld in de commissie Ruimte. In de openbare raadsvergadering van 21 december neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel. Na vaststelling van het raadsvoorstel wordt de energiemix nader uitgewerkt in een uitvoeringsagenda en uiterlijk november 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.

 Ander nieuws