Header image

Cursus Wegwijs aan de Sterrenhemel in Lochem

LOCHEM - Ook in het komende winterseizoen zal publiekssterrenwacht Phoenix in Lochem de cursus 'Wegwijs aan de Sterrenhemel' starten. Al dertig jaar voorziet de cursus in de toenemende belangstelling om meer te weten te komen over ons zonnestelsel (met actueel Pluto), over de Zon, de Aarde en de Maan (met recent nog de maansverduistering), over nevels en sterrenhopen, over sterrenkijkers, over kometen en vallende sterren

Cursusdata:
06.11.2015 Les 1: Met 7 Mijlslaarzen door het Heelal
20.11.2015 Les 2: De Zon, de Aarde en de Maan
04.12.2015 Les 3: De Planeten
18.12.2015 Les 4: Kometen en Vallende Sterren
15.01.2016 Les 5: De Sterren
29.01.2016 Les 6: Oriëntatie aan de sterrenhemel
12.02.2016 Les 7: Nevels & Sterrenhopen
11.03.2016 Les 8: Sterrenkijkers en Waarnemen

Aanmelding: alleen via e-mail naar: cursus@sterrenwachtphoenix.nl met daarin uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, m/v, en geboortedatum.
De kosten voor de cursus bedragen EUR 90,- (inclusief cursusboek en consumpties), over te maken naar IBAN nummer NL36RABO0359812953 t.n.v. SAAL te Lochem ovv 'Wegwijs Winter 2015' en uw naam.
U krijgt een bevestigingsmail na ontvangst toegezonden. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers.Ander nieuws