Header image

Dag Berkellandse Ondernemer 2015

BERKELLAND - Op donderdag 24 september organiseert het Platform B.V. Berkelland voor de vijfde keer ‘DE DAG voor de Berkellandse Ondernemer’, een bijeenkomst waar alle Berkellandse ondernemers welkom zijn.

Voorzitter platform BV Berkelland Rinus Smet en wethouder Han Boer: “Vijf jaar samenwerken aan een krachtig economisch Berkelland”

De bijeenkomst start om 15.30 uur, duurt tot ongeveer 21.00 uur en wordt gehouden bij Attraction Builders KMG in Neede. We spreken met platformvoorzitter Rinus Smet namens het bedrijfsleven en wethouder Han Boer van economische zaken namens de gemeente.

Wat is deze keer het thema van de DAG van de ondernemer?

Rinus Smet: “Het centrale thema is ‘Ondernemende Noabers’. Om 15.30 uur worden de ondernemers en genodigden verwacht bij de gastheer van DE DAG KMG in Neede. Na de opening door de dagvoorzitter om 16.00 uur is er een presentatie van drie Berkellandse bedrijven: Baks Groep, Boenders en Bronkhorst High-Tech, over hoe en waarom noaberschap wordt toegepast binnen hun bedrijf. Na een korte pauze is er een presentatie en interview met onze gastheer Albert Kroon van KMG, eveneens een wereldspeler en ondernemende noaber. Aansluitend is er een rondleiding in het bedrijf en daarna onder genot van een drankje en hapje de gelegenheid tot netwerken. Een unieke bijeenkomst om kennis op te doen en te leren van ervaringen van anderen.”

Han Boer: “Geweldig dat DE DAG wordt gehouden bij één van de vele succesvolle bedrijven die Berkelland rijk is. Wat mij betreft zou naast DE DAG, die speciaal is gericht op ondernemers in Berkelland, om de één of twee jaar een ‘open dag’ georganiseerd kunnen worden voor alle inwoners van Berkelland en belangstellenden uit de regio. Daarmee kunnen ze kennismaken met innovatieve en duurzame bedrijven die regionaal, nationaal en zelfs wereldspeler zijn in een veranderende markt. De bezoekers krijgen dan ook meer inzicht in de werkgelegenheid en carrièremogelijkheden binnen Berkelland.”

Vijf jaar Platform BV Berkelland : Het 1e lustrum, hoe is het zo gekomen?

Rinus Smet: “De partners van het samenwerkingsverband Platform BV Berkelland, de Industriële Kringen, de ondernemersverenigingen en overheid waren al eind 2009 begin 2010 van mening dat de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in toenemende mate vragen om flexibiliteit, veerkracht en innovatievermogen. Niet omdat het van ‘bovenaf’ ( lees overheid) wordt opgelegd, maar omdat wij samen willen werken aan nieuw ondernemen en nieuw besturen. Want de sleutel tot succes is open staan voor de verandering, samenwerken en kennis delen.”

Han Boer: “Ik was bij mijn aantreden als wethouder Economische Zaken direct voorstander van een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.  Niet alleen in het belang van werkgelegenheid, maar ook in de nieuwe rol die de overheid/gemeente wil vervullen, meer faciliterend en als partner. Een ondernemersplatform met een gezamenlijke doelstelling. Een spreekbuis, een overlegorgaan dat nodig is met oog op de toekomst. Het is prachtig dat steeds meer bedrijven zich aansluiten bij platformpartners, waardoor de economische krachten nog meer gebundeld kunnen worden.”

Wat zijn de plannen voor de komende vijf jaar ?

Rinus Smet: “We zijn hard aan het werk voor 2020. De afgelopen vijf jaar zijn op de diverse kerntaken  succesvol de eerste stappen gezet, maar de komende vijf jaar vraagt, gezien de steeds snellere veranderingen, een vernieuwde aanpak. Daarbij hoort financiering om invulling te geven aan het vergroten van de aantrekkingskracht als woon en werkomgeving, betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het stimuleren van kenniscirculatie, innovatieve en duurzame bedrijvenparken, centra en winkelen 4.0 en niet te vergeten euregionale samenwerking met  onze ‘buren’ in Twente en Duitsland ( Stadt Vreden en Kreis Borken). Het accent zal komen te liggen op concrete projecten die meerwaarde hebben voor de toekomst waardoor we iets moois neer kunnen zetten voor de volgende generatie.”

Han Boer: “Binnen onze organisatie zet het nieuwe EZ-team in samenwerking met het Platform ook de komende vijf jaar, zoals vermeld in het coalitieakkoord, hoog in op het uitbouwen van de resultaten die de afgelopen vijf jaar al zijn gerealiseerd.  Daarbij schenken we aandacht aan meer werkgelegenheid, ook voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben, goede weg- en digitale verbindingen, optimaliseren van het vestigingsklimaat, energiek en duurzame landbouw, vitaal buitengebied en niet te vergeten toerisme en recreatie.”

Informatie en inschrijving

Voor meer informatie over De DAG en om in te schrijven zie: www.platformbvberkelland.nl.

Voor (nieuwe) leden van de industriële kringen en ondernemingsverenigingen in Berkelland is deelname gratis. Voor anderen is het inschrijfgeld 75 euro, excl. BTW.  Ander nieuws