Header image

Digitale inventarisatie bomen in Winterswijk

WINTERSWIJK - In de week van 15 oktober is Eric te Winkel, werkzaam bij de ROVA in opdracht van de gemeente Winterswijk begonnen met het digitaal inventariseren van ongeveer 50.000 bomen in onze gemeente. Voor de registratie van bomen wordt nu nog gebruik gemaakt van analoge kaarten en worden de gegevens vastgelegd in Excel. Om beter aan de zorgplicht voor het onderhoud van de bomen te voldoen is gekozen om deze registratie te digitaliseren.

“Met het digitale systeem zetten wij de bomen met een X-Y coördinaat op de juiste plek in de kaart. We voeren direct een visuele inspectie uit en voegen de basisinformatie toe aan de boom. Daarna koppelen we de historische data aan de betreffende boom. Met deze informatie kunnen we vervolgens een snoeiplan opstellen zodat er planmatig, op het juiste moment en op de juiste locatie een beheermaatregel kan plaatsvinden”, aldus Te Winkel.

Het is een hele klus waarbij veel korte afstanden worden afgelegd. ROVA heeft gekozen om hiervoor een elektrische auto in te zetten. Doordat er met de auto vaak kleine stukjes worden gereden en de auto veelvuldig stil staat, is het beter voor mens en milieu om dat niet met een brandstofmotor te doen.Ander nieuws