Header image

Dijkdoorbraak tussen Zutphen en Doesburg in scene gezet

ACHTERHOEK - Waterschap Rijn en IJssel houdt op maandag 5 en dinsdag 6 oktober een hoogwateroefening. Deze keer wordt geoefend rond ‘Dijkring 49’, de dijk van gemaal ‘Baakse Beek’ via Bronkhorst en Steenderen naar Doesburg. Bewoners in deze regio moeten dus niet schrikken van dijkinspecteurs, zwaailampen, schijnwerpers, afgezette wegen of het transport van zandzakken – overdag én ‘s avonds. 

In deze oefening wordt voor het eerst gebruik gemaakt van een app met de ‘realtime’ situatie op de dijk (digitale dijkinspectie) en wordt geëxperimenteerd met nieuwe methodes om dijkdoorbraken te voorkomen naast de gebruikelijke middelen en materialen. Aan deze oefening doen herstelteams, dijkinspecteurs, bestuurders en ambtenaren van het waterschap mee.

Hoog water betekent dat het waterpeil in de rivieren zo hoog staat, dat een overstroming of dijkdoorbraak dreigt.

Dijkgraaf Hein Pieper: “Onze dijken zijn in goede conditie, daar zorgt ons waterschap voor. We blijven natuurlijk regelmatig oefenen zodat onze medewerkers goed voorbereid blijven op een echte dijkdoorbraak of andere hoogwatersituatie. Want hoe klein de kans ook is, áls het gebeurt, zijn de gevolgen groot. Heel belangrijk is dus dat we ook oefenen met de veiligheidspartners, zoals politie, brandweer, defensie, gemeenten en Rijkswaterstaat, zodat we op cruciale momenten elkaar blindelings weten te vinden en adequaat samenwerken.”

Dijkbewaking
Bij echt hoog water wordt de dijkbewakingsorganisatie actief. Deze organisatie bestaat uit dijkinspecteurs en herstelteams van het waterschap. De herstelteams zorgen bijvoorbeeld voor het leggen van zandzakken of het aanbrengen van beschermende folie op de dijktaluds. 

Oefeningen met partners in de regio
In oktober is hoogwater ook het thema bij zes oefeningen van het Regionaal Operationeel Team (ROT) van de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland te Apeldoorn. Hierbij oefent het waterschap met de politie, brandweer, defensie, geneeskundige organisatie, gemeenten en Rijkswaterstaat.

Via de app of website www.overstroomik.nl kunnen mensen kijken hoe hoog het water in hun eigen straat kan komen en wat je moet doen bij een overstroming.  Ander nieuws