Header image

Dit betekent het nieuwe regeerakkoord voor Gelderland

ARNHEM - In Den Haag is het langverwachte regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepresenteerd. Het 55 pagina's tellende stuk draagt de titel 'Vertrouwen in de Toekomst' en bevat voor Gelderland enkele belangrijke passages.

Zo trekt het nieuwe kabinet geld uit voor een aantal snelwegen die door Gelderland lopen, namelijk de A1, A2, A12 en A28. Met dat geld moeten de knelpunten worden aangepakt, maar om hoeveel geld het precies gaat is niet duidelijk. Al eerder werd besloten dat de doortrekking van de A15 van Ressen naar Zevenaar doorgaat.

Ook wil de nieuwe regeringsploeg meer sprinters laten rijden, mogelijk op de spoorlijn Apeldoorn-Enschede en die van Geldermalsen naar Dordrecht. Daarnaast wordt het gebruik van de Betuweroute gestimuleerd om zo de overlast op andere spoorlijnen te beperken.

Gelderse wiet?
Eerder lekte uit dat het nieuwe kabinet wil gaan experimenteren met het telen van wiet in zes à tien gemeenten. Nijmegen en Zutphen hadden daar al eerder belangstelling voor en daar heeft Arnhem zich maandagavond bijgevoegd.

Het staat niet in beton gegoten, maar de rechtbanken in Arnhem en Zutphen en het Gerechtshof in Arnhem blijven in beginsel bestaan. Dat zelfde geldt voor de gevangenissen in Gelderland.

Krimpregio's als experiment
Ook Oost-Gelderland komt voor in het regeerakkoord. Zo komen er experimenten in krimpregio's om een behoorlijk voorzieningenniveau overeind te houden, bijvoorbeeld door het bij elkaar onderbrengen van verschillende voorzieningen.

Miljoenen voor Q-koortspatiënten
VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen een gebaar maken naar de Q-koortspatiënten. Om die mensen te ondersteunen en begeleiden bij hun langdurige klachten wordt 9 miljoen euro vrijgemaakt.

Arnhem-Nijmegen niet genoemd
De vier partijen willen een goed kunst- en cultuuraanbod dat bereikbaar is voor iedereen, ook buiten de Randstad. In die passage in het regeerakkoord worden vier stedelijke centra genoemd, maar Arnhem-Nijmegen niet.

Het aantal stalbranden, zoals in Erichem eind juli, moet omlaag. Daarvoor worden afspraken gemaakt met onder meer verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld over periodieke elektra-keuringen.

Door: mediapartner Omroep GelderlandAnder nieuws