Header image

Drie thema’s voor armoedebestrijding Winterswijk

WINTERSWIJK– Op 12 maart koos de gemeente Winterswijk met  ruim 100 inwoners drie thema's uit, die zij samen wil uitwerken om zo armoede binnen de gemeentegrenzen nog beter te bestrijden. De thema's zijn:

1.     taboe doorbreken

2.     systeem versimpelen

3.     kind-, jeugd- en generatie armoede

 

Er waren veel mensen die zich opgaven om in werk- en inspiratiegroepen aan de slag te gaan.  De werkgroepleden namen in Groningen, Doetinchem, Almelo en Oldenzaal een kijkje bij mooie projecten. Tijdens drie werkconferenties in juni presenteerden de werk- en inspiratiegroepen per thema hun uitwerking en oplossingen.

Hoe concreet moet een oplossing zijn? En wat past wel in Winterswijk en wat juist niet? De werkconferenties stonden in het teken van samen denken, samen kiezen én samen doen. De mensen, die deze bijeenkomsten bezochten, bedachten en kozen samen de beste oplossingen. En gaven aan voor welke oplossing ze zich zelf actief willen inzetten. Het bleek een inspirerend en spannend proces!

Aan het einde van iedere werkconferentie werd de opbrengst zichtbaar; deze oplossingen pakken we samen op en werken we uit in een pilot. Een pilot is een proefperiode die je neemt om samen mooie dingen op te zetten en door te ontwikkelen. Het heeft nog geen vaste vorm. Tot eind 2021 werken we aan deze pilots.

We starten met het breed verkondigen van de boodschap: 'Er bestaat armoede in Winterswijk en daar moeten we mee aan de slag!' Dit doen we met een campagne, een fotowedstrijd, voorlichting aan kinderen én een festival. 

De gemeente verwacht dat mensen deze boodschap herkennen en hun verhaal willen delen. Daar is een lage drempel voor nodig. Daarom wil zij zorgen voor een hulplijn, een inloopplek of locaties in de wijk om elkaar te ontmoeten. Ook wil zij ervaringsdeskundigen opleiden om hulp te kunnen bieden. Het is belangrijk dat hulpverleners een beter beeld krijgen over wat het is om in armoede te leven. Daarom worden er trainingen georganiseerd voor professionals.

Bij de eerste signalen van armoede wil de gemeente al op de stoep staan. Door snel  in gesprek te komen met mensen waar schulden ontstaan, zijn oplossingen in overleg vaak makkelijker te realiseren.

Tijdens deze werkconferentie werden de onderwerpen Simpele taal, Naast de klant staan en Eén toegang verder uitgewerkt. De gemeente Winterswijk gaat zorgen  voor simpele taal in haar brieven, folders en op haar websites. Ook stimuleert zij bijvoorbeeld andere organisaties in Winterswijk, zoals de Sociale Dienst, om teksten makkelijk leesbaar te maken. Ervaringsdeskundigen controleren de teksten vervolgens op leesbaarheid en begrijpelijkheid. 

 

Ook komen er animaties voor beeldschermen in onder andere het gemeentekantoor, bij de Woonplaats en Sociaal Team de Post. Zo bereiken we ook mensen, die moeite hebben met lezen.

Daarnaast gaan we aan slag met een warme overdracht naar verschillende loketten, één intakeformulier voor ondersteuning en trainingen voor professionals en vrijwilligers.

Iedereen die in Winterswijk 18 jaar wordt, krijgt van de gemeente een brief met tips zodat zij weten wat er voor hen verandert. Het is belangrijk om kinderen, die in armoede opgroeien, vroeg te signaleren. Maar hoe zie je dat? En hoe praat je erover? De gemeente wil zorgen dat signalering en erover praten makkelijker wordt. Verder gaan we aan de slag met het project Kansrijke start. Daarmee zorgen we ervoor dat pasgeborenen een goede start krijgen. 

De gemeente wil  dat alle kinderen mee kunnen doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Niemand mag aan de kant staan! De gemeente wil zorgen voor bijles en huiswerkbegeleiding voor alle kinderen. Taalles voor ouders en kinderen heeft ook een belangrijke plek! We zorgen ervoor dat iedereen kinderopvang kan gebruiken. Ook de zomer- en weekendschool is een optie waarmee we aan de slag gaan.

 

Praten over armoede is niet makkelijk! Samen met scholen gaat de gemeente voorstellingen over schulden organiseren. Ze gaat aan de slag met de programma's Over de Streep en Speaking minds waarbij een klas werkt aan maatschappelijke vragen.Ander nieuws