Header image

Duurzaam en vitaal buitengebied in Berkelland

BERKELLAND - Gemeente Berkelland houdt op 3 december van 9.00 tot 13.30 uur in het Spieker in Eibergen een werkconferentie met de titel: ‘innovatieve verdienmodellen in het Berkellandse buitengebied’.

Diverse sprekers zullen u in het ochtendprogramma inspireren door hun ervaring te vertellen met landelijke en Berkellandse voorbeelden van (agrarisch) ondernemen in het buitengebied. Ook de binding met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied krijgt een plek in het programma. Na de sprekers is er ruimte om aan diverse tafels van Berkellandse ondernemers te horen hoe zij werken aan hun verdienmodel. Daarnaast geven zij aan welke belemmeringen ze op hun weg tegenkomen of al hebben opgelost.

Logo Berkellanddag

Opgeven

Via de site http://Berkelland.fikket.nl kunt u zich opgeven. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Programma

‘Innovatieve verdienmodellen in het Berkellandse buitengebied’
9:00 uur   Wethouder Marijke van Haaren: welkom en opening.
De wethouder zal de kern van de bijeenkomst toelichten: focus op verdienmodellen en ondernemen in het buitengebied. Daarnaast de verbinding tussen een vitaal buitengebied en het bestemmingsplan Buitengebied. Hoe creëren we ruimte voor ontwikkeling zonder problemen met de natuur?

Madeleine van Mansfeld, onderzoeker bij Alterra: nieuwe samenwerkingsvormen in het landelijk gebied.
Verkenning van ervaringen met verdienmodellen in het landelijk gebied. Welke mondiale en landelijke ontwikkelingen bieden kansen voor onze Berkellandse ondernemers?

Carel de Vries: focus op een nieuw agrarisch Berkelland.
Carel is onder andere projectleider van het project Kringloopboeren en zal nieuwe agrarische verdienmodellen toelichten met voorbeelden uit Berkelland. Hij geeft inspiratie voor een duurzame en vitale ontwikkeling van het landelijk gebied.

Platform BV Berkelland/Otto Willemsen: Verdienmogelijkheden voor niet-agrarische ondernemers
Otto is o.a. duurzaamheidcoach en droomt van een regio met een aantrekkelijk woon-werk en recreatielandschap dat energieneutraal is en wereldkampioen in innovaties.

10:15 uur Achterhoeks filmpje ter inspiratie
10:20 uur Pauze en mogelijkheid om kennis op te doen en te netwerken
10:45 uur Open space met 10 ‘Parels’
U maakt een ronde langs 10 tafels waar Berkellandse (startende) ondernemers uitleggen aan welk verdienmodel ze werken of die ze al hebben gerealiseerd. We horen graag welke belemmeringen ze op hun weg tegenkomen, of al opgelost hebben. We vragen u om voor deze parels mee te denken aan oplossingen voor dilemma’s die op tafel komen. Vanuit de gesprekken aan tafel, verzamelen we input voor het Bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente zoekt naar creatieve/ concrete suggesties om aan het wegnemen van de dilemma’s te werken.

11:45 uur Terugkoppeling van de parels
Welke oplossingen zijn er besproken? Welke zaken hebben een relatie met het bestemmingsplan buitengebied? Hoe krijgen we een duurzaam en vitaal buitengebied?

Wethouder Marijke van Haaren en wethouder Han Boer nemen de resultaten in ontvangst

Welke inspiratie hebben de initiatiefnemers opgedaan? Wat zijn de eerste vervolgstappen die ze gaan zetten?

12:15 uur Wethouder Marijke van Haaren houdt een slotinterview met Burgemeester Joost van Oostrum en wethouder Han Boer.
12:30 uur afsluiting met een duurzame lunch uit de streek.Ander nieuws