Header image

Dwangsom dreigt na illegale bewoning

Winterswijk heeft een echtpaar er terecht van verdacht een recreatiewoning in het Rommelgebergte permanent te hebben bewoond. De Raad van State heeft dat in hoger beroep beslist en dat betekent dat de gemeente bij een geconstateerde overtreding een dwangsom kan opleggen.

 

Die dwangsom voor het echtpaar bedraagt duizend euro per week, tot een maximum van vijftigduizend euro, zo besliste de hoogste bestuursrechter woensdag in Den Haag. Het echtpaar ontkende in het verleden tijdens een bezwarenzitting in Winterswijk de recreatiewoning permanent te bewonen. Ze zouden in Duitsland wonen; in Südlohn en in Wesel. Op beide adressen stonden ook zijn ouders ingeschreven.
 

Het echtpaar zei dagelijks in Winterswijk te komen om hun dochter in Winterswijk naar school en naar de ruiterclub te brengen. In augustus 2018 zouden ze een woning in het dorp hebben betrokken en het huis in Südlohn verkocht hebben. Tijdens diezelfde bezwarenzitting in Winterswijk werd van de zijde van de gemeente opgemerkt dat er bij de recreatiewoning vaak twee auto's waren gesignaleerd, waarop de man reageerde dat ze over twee auto's beschikken.


Zowel gemeente als wijkagent heeft regelmatig gecontroleerd bij de woning, die daarbij een bewoonbare indruk maakte. Toezichthouders van de gemeente controleerden wekelijks op twee wisselende dagen tussen 5 januari 2016 en 26 augustus 2016. De wijkagent voerde in de winter van 2016/2017 56 controles uit en slechts éénmaal stond de auto van het echtpaar niet bij de recreatiewoning. Alle andere keren stond de auto er wel.
 

De Raad van State oordeelde dat Winterswijk terecht is uitgegaan van permanente bewoning en stelde het echtpaar bovengenoemde dwangsom in het vooruitzicht. Die kan over zes weken bij een geconstateerde overtreding worden opgelegd.

 

Door Regio8Ander nieuws