Header image

Een verrassende en feestelijke 40e Kerst-Inn Ruurlo

RUURLO – Op zaterdagavond 15 december wordt voor de 40e keer in Ruurlo de Kerst-Inn georganiseerd. Het programma is dit jaar niet te vergelijken met dat van de afgelopen jaren. Het aloude principe van ‘Ruurloërs musiceren voor Ruurloërs’ blijft echter gehandhaafd. 

Voor de veranderde opzet zijn twee belangrijke redenen. De nieuwe indeling van de heringerichte Dorpskerk vraagt om een aanpassing. Daarnaast geeft het 40-jarig jubileum alle aanleiding om de Kerst-Inn dit jaar extra feestelijk te maken. Wat niet verandert, is de inbreng van heel veel muzikaal talent uit Ruurlo. De koren Sing a Song en @Seven laten hun stem horen. Daarnaast komt er een speciaal Kerst-Inn 2018 projectkoor. Verder is een belangrijke rol weggelegd voor een aantal solisten, allemaal uit Ruurlo. Ook de muzikale begeleiding op o.m. vleugel, dwarsfluit, gitaar, percussie en aardedrum wordt verzorgd door musici uit Ruurlo.

Rode draad

Yvon Taken heeft op verzoek van de Werkgroep Kerst-Inn een inhoudelijk en muzikaal concept ontwikkeld met als belangrijke thema’s: Geloof, Hoop, Liefde en Verleden, Heden, Toekomst. In de gesproken teksten en vooral in de vele liederen vormen deze thema’s de rode draad. Zij heeft hierbij ook de scholen ingeschakeld. Leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Ruurlose basisscholen gaan vanuit dit thema verhalen schrijven. Er worden drie verhalen door een jury genomineerd. Het winnende verhaal zal worden voorgelezen tijdens de Kerst-Inn.

Schatkist

Op www.kunstkringruurlo.nl is meer te lezen over het programma. Daar staat ook het verhaal dat Yvon Taken op de scholen heeft voorgelezen en de scholieren aan het schrijven heeft gezet. De jonge schrijvers gaan aan de slag met drie heel bijzondere hartenmunten die in het bos werden gevonden in een schatkist.

Vol is vol

De Kerst-Inn begint zaterdag 15 december om 19.30 uur. De deur van de Dorpskerk gaat om 19.00 uur (niet eerder!) open. Het aantal zitplaatsen is beperkt. Vol is vol! De entree is gratis; er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de Noodhulp en de Kerstpakkettenactie.

Foto: Yvon Taken tekent voor het concept en de regie van het programma van de 40e Kerst-Inn.Ander nieuws