Header image

Eenmalige subsidie breedband in het buitengebied

ACHTERHOEK - Het college vraagt de gemeenteraad om een budget van 300.000 euro beschikbaar te stellen. Dit als mogelijke oplossing voor de ‘dure adressen’ in het buitengebied van Berkelland die niet tegen ‘normale’ markttarieven aangesloten kunnen worden op breedband. De gemeente Berkelland wil alle inwoners van het buitengebied in staat stellen toegang tot een breedbandvoorziening te krijgen.

Van inwoners wordt wel een eigen investering verwacht van 2.500 euro. Percelen waar de eenmalige kosten voor aanleg van de breedbandvoorziening meer dan 2.500 euro bedragen komen in aanmerking voor subsidie. Er geldt een maximumsubsidiebedrag van 7.500 euro per aansluiting.

Als de gemeenteraad op 11 oktober het benodigde budget beschikbaar stelt, kan vanaf 12 oktober de subsidie aangevraagd worden bij de gemeente.Ander nieuws