Header image

Eerste gasloze woningen in Berkelland

EIBERGEN - De gemeente Berkelland heeft de primeur: wooncorporatie ProWonen bouwt voor het eerst gasloze woningen, in Neede.


Energieneutraal en gasloos
"Aan de Haaksbergseweg komen 22 gasloze woningen die ook nog eens bijna energieneutraal zijn," vertelt Henk Meulenkamp, directeur van wooncorporatie ProWonen, "zes levensloopgeschikte woningen waarbij alle belangrijke vertrekken zonder traplopen te bereiken zijn en zestien gezinswoningen. Vanaf dit jaar ontwikkelen we nieuwe woningen volgens de Bijna Energie Neutrale Gebouwen-normering, terwijl dat eigenlijk pas vanaf 2020 moet." In 2050 moeten woningen CO2-neutraal zijn. Meulenkamp: "ProWonen ontwikkelt daarom vanaf nu nieuwe woningen ook standaard gasloos. Bij nieuwbouwprojecten die al uitgevoerd worden, kijken we of aardgasloos nog tot de mogelijkheden behoort. Ook onderzoeken we dit jaar wat de mogelijkheden zijn als we groot onderhoud uitvoeren."


Juiste woningen op de juiste plek
Wethouder Patricia Hoytink-Roubos vult aan: "Deze nieuwe woningen zijn niet alleen duurzaam in gebruik, maar ook toekomstbestendig en dat maakt ze ook duurzaam. Het zijn de juiste woningen op de juiste plaats én voor de juiste doelgroep. Er wordt wel gezegd dat er niet meer gebouwd wordt, dat we vastzitten. Dat klopt niet helemaal; er wordt weliswaar niet veel bijgebouwd, er wordt des te meer gekeken naar de juiste inbreiding. Hierbij gaat het om het vervangen van woningen die niet geschikt zijn voor de plaats of de doelgroep. Zoals de duplexwoningen die eerder aan de Haaksbergseweg stonden; deze voldeden niet meer aan de wensen van toekomstige huurders en er waren al teveel kleine woningen in Neede."
 

Perfecte inbreidingslocatie
Nu komen er dus 22 huurwoningen bij. "We hebben eerst afgewacht hoe de marktsituatie in Neede na het gereedkomen van het wijkplan De Berg zou zijn. Het blijkt dat er nog behoefte is aan huurwoningen dichtbij het centrum," zegt Henk Meulenkamp, "We bieden  deze woningen aan onder de huurtoeslaggrens en daarmee zijn ze bereikbaar voor onze doelgroep." Hoytink: "Het is daarmee de perfecte inbreidingslocatie: dicht bij het centrum en beschikbaar voor verschillende doelgroepen. Het is de eerste aanvulling van de duurzame  woningvoorraad in Neede."De omwonenden
Op 26 februari kregen omwonenden de beelden van de nieuwe woningen al te zien. Zij hebben immers lang moeten wachten op nieuws. Zeker toen het gerucht rond ging dat er helemaal niet meer gebouwd zou worden, waren de reacties niet van de lucht. Meulenkamp: "Gelukkig hebben de omwonenden heel positief gereageerd. Zij vinden de beelden er goed uitzien. Wel werd de vraag gesteld waarom het zo lang heeft geduurd, een heel terechte vraag. Maar iedereen begrijpt dat we in tijd van krimp zuinig moeten omgaan met de plekken die er zijn. We willen de markt niet overvoeren, zodat er straks ergens leegstand is. Deze woningen zijn precies wat Neede nu en in de toekomst nodig heeft."


Het plan in het kort
  *   16 gezinswoningen aan de Haaksbergseweg (4 blokken van 4 woningen);
  *   6 levensloopgeschikte woningen aan de Braak (2 blokken van 3 woningen);
  *   Start: 2019Ander nieuws