Header image

EU ondersteunt cultuur en economie in het grensgebied

GRENSSTREEK -  De INTERREG-Stuurgroep EUREGIO heeft zes nieuwe projecten goedgekeurd. Daarmee vloeit circa 6,8 miljoen euro naar projecten op het gebied van cultuur en versterking van de economie in het Duits-Nederlandse grensgebied. De helft van het bedrag stelt de Europese Unie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar.

Onder de naam „Kunstverbinding - Kunstverbindung“ slaan culturele instellingen uit Gelderland en Overijssel, samen met partners uit Nordrijn-Westfalen en Nedersaksen, de handen ineen om de kunst- en cultuursector in het grensgebied te versterken. Dit gebeurt aan de hand van jaarlijks wisselende thema’s. In de periode 2018-2020 werken minstens 84 kunstenaars in binationale Duits-Nederlandse tandems samen. Daarmee komt het totaal op minstens 42 grensoverschrijdende kunstprojecten. De kunstwerken zullen aan beide kanten van de grens getoond worden. Kunstenaars en kunstinstellingen worden op die manier, over de grens heen, met elkaar verbonden. Daarnaast wordt de interculturele dialoog tussen de bewoners van het grensgebied bevorderd. Het project staat onder leiding van het grensoverschrijdende samenwerkingsverband EUREGIO, Münsterland e.V. uit Greven en het expertisecentrum Cultuurmij Oost uit Arnhem.
(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

EuregioNetwerk Industriecultuur
Het project “Euregionetwerk Industriecultuur” ontvangt eveneens een subsidie uit het INTERREG-programma. Doel van het project is om industriële monumenten in het EUREGIO-gebied met elkaar te verbinden en gezamenlijk bezoekers te werven. Door middel van grensoverschrijdende netwerkbijeenkomsten en communicatiemaatregelen, werken de deelnemende instellingen samen om de gemeenschappelijke geschiedenis naar voren brengen. Projectpartners zijn Stichting Industriecultuur Nederland, het LWL-Industriemuseum TextilWerk uit Bocholt en het regionale bureau voor toerisme Arnhem-Nijmegen RBT KAN. Het netwerk zal tot en met 2020 naar 70 leden uitgroeien. Behalve musea, industriehistorische instellingen en locaties zijn ook bedrijven uitgenodigd om deel te nemen aan het project.

Innovaties voor landbouw en MKB
In de projecten “E&P Agro” en “Laserfertigungsanlagen für KMU” staan technologische innovaties in respectievelijk de landbouw en in het midden- en kleinbedrijf (MKB) centraal. Aan beide projecten neemt de Fachhochschule Münster deel.

In E&P Agro zoeken de projectpartners naar nieuwe technologieën voor landbouwmachines. De ontwikkeling en de inzet van elektrische aandrijving, GPS (globaal positioneringssysteem), laser, drones en beeldherkenning moeten de precisie van de machines doen verbeteren. Doordat een elektrische aandrijving diesel vervangt, kan er brandstof bespaard worden. Daarnaast worden milieubeschadiging, geluidshinder en CO2-uitstoot sterk verminderd. Aangezien de chemische bestrijding van onkruid omstreden is, willen de projectpartners nieuwe mechanische en thermische methoden voor onkruidbestrijding testen. In het project gaan de projectpartners onder andere onkruid met laserstralen te lijf.

In het project “Laser-vervaardigingsprocessen in het MKB” wordt eveneens onderzoek gedaan naar de toepassing van laserstralen. In de productie-industrie is de inzet van lasertechnieken reeds vergevorderd. Volgens de projectpartners gaat in het MKB daarentegen nog veel potentie verloren omdat de bedrijven niet over de benodigde specifieke toepassingen beschikken. In het project zullen de productieprocessen in het MKB geoptimaliseerd worden. De toepassingsgebieden bestaan onder andere uit: oppervlaktebewerking, printtechnologie, metaalverwerking, kunststof- en verpakkingstechnologie.

Daarnaast heeft de INTERREG-Stuurgroep nog twee projecten goedgekeurd. In het project “Onderhoud openbare ruimte 2.0” wordt de leefbaarheid in woonwijken verbeterd. Het project “Bereikbaarheid via de Lucht” omvat een onderzoek naar de verkeersverbindingen in het EUREGIO-gebied”.

INTERREG-subsidie
De zes nieuwe projecten hebben een totale omvang van circa 6,8 miljoen euro. In het kader van het INTERREG-programma “Duitsland-Nederland” wordt tot 2021 circa 3,4 miljoen euro aan EU-middelen beschikbaar gesteld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de subsidie vanuit de Europese Unie wordt de andere helft van de financiering door de nationale INTERREG-partners en de regionale projectpartners bijgedragen. Hiervan wordt rond de 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe en vanuit Duitsland door het Ministerie van Economische Zaken van het land Noordrijn-Westfalen en het Nedersaksische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten. De overige 1,9 miljoen wordt door regionale projectpartners bijgedragen.

Afscheid van de voorzitster
In de vergadering van donderdag hebben de leden van de INTERREG-Stuurgroep EUREGIO afscheid genomen mevrouw Dorothee Feller, die de bijeenkomsten vele jaren voorzat. Feller, die in september 2017 benoemd is tot presidente van de Bezirksregierung Münster, legt op eigen verzoek haar voorzitterschap van de stuurgroep neer. Haar opvolger zal in de volgende zitting in maart gekozen worden.

In het subsidiegebied van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland bestaan in totaal vier stuurgroepen, die als taak hebben beslissingen te nemen over concrete aanvragen voor projectsubsidie. De volgende stemgerechtigde programmapartners hebben zitting in de INTERREG-Stuurgroep EUREGIO: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen; Bezirksregierung Münster; Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung; Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems; Provincie Gelderland; Provincie Overijssel; Provincie Flevoland; EUREGIO.

 Ander nieuws