Header image

Extra impuls voor paardentoerisme in de Achterhoek

ACHTERHOEK – Zes gemeenten en bijna twintig paardensportbedrijven zullen het Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT) opdracht geven in 2011 de promotionele activiteiten op gebied van paardentoerisme voort te zetten.

In 2010 leidde het ABT de promotie, hetgeen voor een grote toevloed van paardenliefhebbers naar de Achterhoek heeft gezorgd. Dit was voor partijen aanleiding om ABT het vertrouwen te geven in 2011 de activiteiten voort te zetten. Hiervoor is een bedrag van € 20.000 bijeengebracht. ABT zal dit aanwenden voor online- en offline marketingactiviteiten. Als titel is gekozen ‘Achterhoek te paard’.

Vorig jaar werd op initiatief van Recreatieschap Achterhoek-Liemers het idee geboren om krachten te bundelen. ABT stelde een plan op voor de marketing- en promotie. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond, zestien ondernemers en vier gemeenten voegden hun budgetten bij elkaar en het ABT-plan kon worden uitgevoerd. In de Achterhoek bestonden voor 2010 al veel ruiter- en menroutes, maar deze lagen versnipperd en de kwaliteit van de routes was niet gelijk. Hierdoor waren meerdaagse routes met overnachting niet gemakkelijk te plannen, terwijl toch tweederde van de ruiters aangeeft te willen overnachten. Reden om in het afgelopen jaar veel aandacht te besteden aan het bundelen van deze routes en het vinden van geschikte accommodaties, die ook onderdak bieden aan de paarden. De promotieactiviteiten waren zeer succesvol, want de betrokken ondernemers hebben een flinke stijging in aantallen paardensporters kunnen noteren.

ABT heeft ervoor gezorgd dat de ruiterroutes en accommodaties zijn gepresenteerd op de website www.achterhoektepaard.nl. De website, gelanceerd in april van het afgelopen jaar, heeft al vele duizenden bezoekers mogen ontvangen en wordt door de bezoekers goed gewaardeerd. Met name de uitgebreide informatie en routes die gratis te downloaden zijn, worden veel gebruikt. Ook blijkt er veel aandacht te zijn voor de arrangementen van de deelnemende ondernemers.

ABT zal ook in 2011 de marketing voor zijn rekening nemen. De website wordt uitgebreid met nieuwe routes, geüpdate kaartmateriaal en nieuwe arrangementen. Bovendien wordt er een nieuw drukwerk in een hoge oplage samengesteld waarin aandacht voor de website wordt gevraagd. De folder zal verkrijgbaar zijn op honderden verspreidpunten in en buiten de Achterhoek. Ook zal ABT geregeld aandacht vragen in de pers door middel van advertenties en redactionele artikelen. Met name de special interest bladen op gebied van paardensport zijn speerpunt van de ABT-persactiviteiten. In totaal zal in 2011 € 20.000 aan de marketing en promotie worden besteed. Wens is om 2012 een hecht samenwerkingsverband van ondernemers te hebben opgericht, dat voor de lange termijn zijn bestaan zal weten te zekeren.

Ondernemers die zich richten op de paardensportliefhebber worden van harte uitgenodigd aan de samenwerking deel te nemen. Aanmelden is mogelijk bij het Recreatieschap Achterhoek-Liemers (tel. 0314 - 38 17 45) of via de website www.achterhoektepaard.nlAnder nieuws