Header image

Extra lucht voor rioolwaterzuivering in Winterswijk

WINTERSWIJK - De vuillast in de rioolwaterzuivering in Winterswijk is nog niet verminderd. Metingen van het waterschap geven aan dat er nog steeds teveel stikstof in het gezuiverde water zit, dat vervolgens in de Wehmerbeek belandt. Het waterschap plaatst daarom beluchters in de rioolwaterzuivering en in de beek, om eventuele effecten in het watersysteem voor te zijn.

Een te hoog stikstofgehalte kan namelijk effect hebben op het waterleven in de beek. De maatregelen zijn preventief. Er is nog geen effect zichtbaar, maar het waterschap houdt de situatie scherp in de gaten.

Afgelopen donderdagmiddag is een beluchter geplaatst in de Wehmerbeek, bij zandvang, waar deze beek samenkomt met de Beurzerbeek. Ook wordt een beluchter geplaatst in de rioolwaterzuivering zelf. Deze zal dinsdagochtend 1 mei geplaatst worden met een hijskraan. Beide beluchters blazen zuurstof in het water rond, waardoor het stikstofgehalte afneemt.

Problemen met de rioolwaterzuivering
Sinds half april draait de zuivering op maximale capaciteit. Het waterschap plaatste daarom monitoringskasten op de zuivering. Ook werden aanvullende monsters genomen van zowel het water dat de zuivering binnenkomt als van het water dat de zuivering uitgaat. Het is tot nu toe onbekend hoe en waar deze vuillast vandaan komt. Het lijkt erop dat er, bewust of onbewust, iets terecht komt in het rioolstelsel en vervolgens het zuiveringsproces beïnvloedt.

Samenwerking 
De rioolwaterzuivering in Winterswijk zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Winterswijk, Groenlo en het buitengebied. Gemeente Oost Gelre, gemeente Winterswijk, Omgevingsdienst Achterhoek en Waterschap Rijn en IJssel werken samen om te achterhalen waar dit probleem vandaan komt en hoe deze verholpen kan worden. Dit zijn de verantwoordelijke instanties voor het opvangen en zuiveren van rioolwater in deze regio.Ander nieuws