Header image

Extra subsidie voor bevrijdingsconcert Winterswijk

WINTERSWIJK - De gemeenteraad van Winterswijk heeft donderdagavond een extra subsidie van 10.000 euro afgedwongen voor het bevrijdingsconcert op 't Hilgelo op 5 mei. Dat brengt het totaal op 15.000 euro, waar het college niet verder wilde gaan dan 5.000 euro.

 

De extra subsidie is het gevolg van een gezamenlijke motie van CDA en de coalitie (Winterswijks Belang, VVD, GroenLinks en PvdA). Deze partijen vinden het grensoverschrijdende concert - met ook Duitse gasten - van zo'n groot belang voor Winterswijk dat ze aan de gevraagde 15.000 euro subsidie wilden voldoen.

 

De organiserende stichting werd met een financiële tegenvaller geconfronteerd doordat het V-fonds geen subsidie verleende aan de Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk. Op de begroting van 80.000 euro viel door de tegenvaller een dermate groot gat dat voor afgelasting werd gevreesd, of in ieder geval een meer sobere aanpak. Dus wellicht geen ponton op het water en minder tribunes en verlichting.

 

De stichting was te laat om andere subsidiebronnen aan te boren en klopte daarom bij de gemeente aan. 'Het is de eerste keer dat onze Duitse buren meedoen en dat is altijd een teer punt geweest. Daarom heeft de organisatie van dit concert een streepje voor', verklaarde Henk Jan Tannemaat van Winterswijks Belang het indienen van de motie.

 

Loes ten Dolle van D66 bleef wijzen op de vraag over de noodzaak van de extra subsidie en het gevaar van precedentwerking. Wethouder Wim Aalderink sloot zich bij dat laatste argument aan en ontraadde de motie. Tevergeefs. De indieners van de motie waren ruim in de meerderheid.    

 

Aan het bevrijdingsconcert op de recreatieplas doen 120 Nederlandse en Duitse kinderen mee. 75 vrijwilligers werken mee om van de eerste editie een succes te maken. In totaal zijn er 300 deelnemers aan het concert, dat het karakter van een festival krijgt. Er worden 5.000 bezoekers verwacht, die geen entree hoeven te betalen.

 

Door Mediapartner Omroep GelderlandAnder nieuws