Header image

Fred Stomps weg als voorzitter SP Berkelland

BERKELLAND - Tijdens de ledenvergadering van 5 november is Huub Winkelhorst uit Eibergen tot voorzitter van de SP-afdeling Berkelland gekozen. Huub heeft een lange staat van dienst als bestuurs- en kaderlid van de afdeling.
Zijn voorganger, Fred Stomps, is jaren lang actief geweest in diverse functies binnen de Berkellandse afdeling van de SP. De laatste anderhalf jaar vervulde hij de rol van interim voorzitter. Fred zal actief blijven binnen de SP afdeling Berkelland, maar gaat een andere rol vervullen.
Naast de  nieuwe voorzitter is de eveneens uit Eibergen afkomstige Manon Roest  herkozen als secretaris en bovendien is het bestuur uitgebreid met zes actieve leden uit de kerngroep van de SP. Hierdoor zijn nu alle vier de hoofdkernen van de gemeente Berkelland vertegenwoordigd in het afdelingsbestuur.
Huub Winkelhorst: “De SP afdeling Berkelland blijft streven naar een sociaal beleid in de gemeente. Menselijke waardigheid en solidariteit fungeren daarbij als toetssteen”.

 Ander nieuws