Header image

‘Geef raadsleden uit de kleine gemeenten meer geld’

ACHTERHOEK - Raadsleden in kleine gemeenten verdienen een hogere vergoeding als compensatie voor hun inzet. Dat bepleiten de Nederlandse vereniging voor raadsleden, de Vereniging van Griffiers en de VNG in een gezamenlijke brief aan de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De vergoeding die een raadslid krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente waarin hij of zij actief is. Is een raadslid actief in één van de vier grootste gemeenten van ons land, dan kan een raadslid rekenen op een royale vergoeding van meer dan tweeduizend euro per maand. In gemeenten met minder dan 40.000 inwoners is de vergoeding echter lager dan duizend euro terwijl de werkdruk niet veel verschilt. In de kleinste gemeenten is de maandelijkse vergoeding zelfs lager dan driehonderd euro. 

900 euro

Ook in de regio ligt de vergoeding lager dan duizend euro. In Zutphen wonen alle gemeenten in de LokaalGelderland-regio (west-achterhoek) de meeste mensen. Echter ligt het bedrag dat raadsleden op hun bankrekening krijgen onder de duizend euro. Zij verdienen namelijk netto 901,63 euro per maand. “Als je in het dagelijks leven een dik betaalde baan hebt, dan is de raadsvergoeding sowieso peanuts" vertelde Burgerbelang-fractievoorzitter Martijn Siemes eerder daarover. "Maar in het algemeen ja, als je er met de pet naar gooit, dan is het wel veel geld. Maar ik heb niet het idee dat die mensen er zijn in Zutphen. Sterker nog, ik denk dat de mensen hier een stukje fanatieker zijn dan in andere gemeenten waar ik de raden een beetje van volg"

Oproep aan minister

Over het verhogen van de vergoeding van raadsleden in kleine gemeenten moet ruim vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 duidelijkheid zijn, dat bepleiten de verenigingen in een brief aan de minister. Daarmee kunnen mogelijk geïnteresseerden nog over de streep worden getrokken om zich te kandideren voor het raadslidmaatschap. De kandidaatstellingen van de lijsten met kandidaat-raadsleden moeten uiterlijk op 5 februari 2018 bij de gemeente worden ingeleverd. 

Regeerakkoord

In 2016 kwam de VNG Denktank onder voorzitterschap van de toenmalige wethouder Kajsa Ollongen in het rapport ‘Maatwerkdemocratie’ tot de aanbeveling om de vergoeding te verhogen voor raadsleden in gemeenten tot 40.000 inwoners. In navolging hierop is in het regeerakkoord aangegeven dat het nieuwe kabinet de toerusting van raadsleden wil versterken. De drie verenigingen vragen de nieuwe minister nu om daad bij woord te voegen en de vergoedingen te verhogen en daarover helderheid te geven voor de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer. De Kamer debatteert volgende week over de begroting van Binnenlandse Zaken. Eerder vroeg het bestuur van de Nederlandse vereniging voor raadsleden al om ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen duidelijkheid te scheppen over een tijdige verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten. 

Door: mediapartner LokaalGelderlandAnder nieuws