Header image

Geheimhouding Basisregistratie Personen.

ACHTERHOEK - Als overheidsinstellingen en pensioenfondsen persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (afgekort BRP) van een inwoner opvragen bij de gemeente, dan worden die automatisch verstrekt. Het gaat dan niet alleen om uw adres, maar ook om gegevens over een eventueel huwelijk of partnerschap, nationaliteit of ouders en kinderen. Anders kan het zijn als bijvoorbeeld een notaris, advocaat of een stichting die opvragen. Dan kunt u bij de gemeente aangeven dat er geen gegevens over u beschikbaar mogen worden gesteld. Afhankelijk van wat er wordt opgevraagd, geeft de gemeente uw gegevens niet door aan derden.

Wilt u gebruik maken van die mogelijkheid, dan kunt u de gemeente schriftelijk vragen om uw gegevens uit het BRP niet te verstrekken. Informatie hierover kunt u vinden op  www.gemeenteberkelland.nl, bij ‘geheimhouding persoonsgegevens’.

Beschikbare gegevens

In de BRP staan persoonsgegevens van iedereen die binnen de gemeente woont en ingeschreven staat. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar ook over huwelijk of partnerschap, nationaliteit en ouders en kinderen. Deze gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, die het nodig hebben voor hun wettelijke taken. Deze instellingen krijgen de gegevens, die voor hen van belang zijn, automatisch aangeleverd. En daar baseren zij hun beslissingen vaak op.

Niet voorkomen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie bepaalt welke informatie aan de instanties wordt verstrekt. U kunt niet voorkomen dat gegevens, die voor publiekrechtelijke zaken noodzakelijk zijn, worden verstrekt, omdat deze informatieverstrekking verplicht is. Wel als het gaat om verstrekkingen van persoonsgegevens aan zogenoemde verplichte derden. Bijvoorbeeld een curator of advocaat, die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA, die de administratie van vrijwel alle kerkgenootschappen in Nederland bijhoudt) of aan zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Overzicht opvragen

Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt uit de BRP, dan kunt u daarvan schriftelijk, met een kopie van een geldig legitimatiebewijs, een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u het overzicht dan kosteloos thuis gestuurd.

Gegevens juist?

Het is van groot belang dat de gegevens, die over u in de BRP zijn opgenomen, juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de Gemeente waar U woontAnder nieuws