Header image

Gemeente Winterswijk pakt criminaliteit in buitengebied aan

Winterswijk - De gemeente Winterswijk gaat samen met ondernemers, bewoners, politie, natuurorganisaties en andere partijen aan de slag om het buitengebied weerbaarder te maken tegen criminaliteit.

In het buitengebied van Winterswijk is het goed wonen, ondernemen en recreëren. Helaas staan deze kenmerken steeds meer onder druk door de toename van criminele activiteiten. De uitgestrektheid van het buitengebied wekt de interesse van criminelen die er vaak ongezien kunnen opereren.

Boeren krijgen te maken met diefstal van kostbare landbouwmachines en met (gedwongen) verhuur van schuren en stallen voor hennepkwekerijen en drugslabs. De criminaliteit raakt niet alleen de ondernemers en hun gezinnen. Dumping van chemisch drugsafval zorgt voor gezondheidsrisico’s door vervuiling van water en vruchtbare landbouwgrond. Daarnaast beïnvloedt de aanwezigheid van ongure types die geen geweld schuwen het imago van de normaal zo vredige buitengebieden.

De praktijk laat zien dat het lastig is om alleen te vechten tegen georganiseerde criminaliteit. Samenwerking binnen het Keurmerk Veilig Buitengebied biedt de oplossing door het creëren van korte lijnen, proactief informatie te delen en het bedenken van oplossingen voor veiligheidsproblematiek. De gemeente Winterswijk gaat daarom met samen ondernemers, bewoners, politie en andere betrokken partijen aan de slag om het buitengebied weerbaarder te maken.

Het project begint met een enquête die meer inzicht moet geven in wat er speelt in het buitengebied. Bewoners en ondernemers in het buitengebied ontvangen deze maand een brief waarin zij worden verzocht om een digitale enquête in te vullen. De resultaten uit de enquête zijn waardevol om stappen te zetten binnen het keurmerk. Samen met betrokken partijen gaat de gemeente Winterswijk zich vervolgens richten op acties in het buitengebied. De bijeenkomsten zullen structureel plaatsvinden, zodat de aandacht voor het buitengebied behouden blijft.

Burgemeester Joris Bengevoord, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in Winterswijk, is blij met dit project: “Winterswijk is een gemeente met veel landelijk gebied. Er is veel ruimte en dat maakt ons kwetsbaar voor criminaliteit. Samenwerking met alle betrokken partijen is nodig om een vuist te kunnen maken tegen criminelen. Een veilig buitengebied is van ons allemaal!”


Ander nieuws