Header image

Gemeente Winterswijk sluit derde herverkaveling ruildeal

WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk ruilt het voormalig jongerencentrum Eucalypta met het pand van de Evangeliegemeente Spoorzicht. De derde ruildeal in Winterswijk is een belangrijk resultaat van het experiment Stedelijke Herverkaveling.

In 2016 sloot de gemeente Winterswijk de eerste ruildeals met woningcorporatie De Woonplaats en Stichting Welzijn Winterswijk (SWW). Zo werd de gemeente door een vastgoedruil eigenaar van voormalig jongerencentrum Eucalypta aan de Jeugdkerkstraat, met als doel dit gebouw te ruilen met het pand van Evangeliegemeente Spoorzicht aan de Tuunterstraat in Winterswijk.

Een jaar later is deze ruil afgerond. De Evangeliegemeente gaat het monumentale gebouw nu grondig restaureren met financiële steun van het Nationaal Restauratie Fonds. De voormalige gymzaal, die nu nog voor Eucalypta staat, wordt door de gemeente gesloopt. Daardoor wordt het gebouw goed zichtbaar vanaf de Jeugdkerkstraat en realiseert Spoorzicht een kerkgebouw dat letterlijk midden in de Winterswijkse samenleving staat. “Dit is weer een belangrijke ruildeal om Winterswijk mooier te maken en initiatieven van Winterswijkers de ruimte te geven”, aldus wethouder Rik Gommers. 

Experiment Stedelijke Herverkaveling
Gemeente Winterswijk en het Rijksvastgoedbedrijf werken samen aan het experiment Stedelijke Herverkaveling. Overbodige meters vastgoed worden aan de markt onttrokken en de vraag concentreert zich op de ruimtelijk en economisch beste plekken in Winterswijk en de regio. Ruim 70 vastgoedeigenaren, bewoners, potentiële investeerders, strategische denkers en smaakmakers brachten dit in praktijk tijdens hands-on workshops, ook wel charrettes genoemd. Het resultaat is een reeks potentiële ruildeals en projecten, weergegeven in de Ruilkrant Winterswijk.

Foto: Rode raaf - Eigen werkAnder nieuws