Header image

Gemeente Winterswijk sluit spoorwegovergang Vreehorstweg

Winterswijk – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Vreehorstweg per direct af te sluiten voor verkeer naar aanleiding van het tragische ongeval waarbij een inwoonster van Winterswijk donderdagavond om het leven kwam.

 

De procedure om de overgang aan de Vreehorstweg aan de openbaarheid te onttrekken was al in gang gezet. Het onderwerp staat op de agenda van de commissievergadering van aanstaande donderdag. Vooruitlopend op deze vergadering heeft het college besloten om de spoorwegovergang vandaag nog af te sluiten.

 

De overgang aan de Vreehorstweg is een van de vijf onbeveiligde spoorwegovergangen in de gemeente Winterswijk. De provincie Gelderland, ProRail en de gemeente Winterswijk hebben afspraken gemaakt over de integrale aanpak van deze vijf overwegen. In die overeenkomst is vastgelegd dat twee overwegen worden beveiligd en drie overwegen worden opgeheven. Over de concrete invulling van het plan heeft intensief overleg plaatsgevonden met belanghebbende partijen zoals omwonenden, de recreatieve sector, het Wandelnetwerk en het Fietsplatform.

 

Op basis van die gesprekken heeft de gemeenteraad inmiddels besloten dat de overgangen aan de Huttenweg en de Veldhorstweg worden beveiligd en dat de overgangen aan de Vreehorstweg en Klandermansweg worden afgesloten. Het college stelt de gemeenteraad voor om de overgang aan de Greversweg af te sluiten. Conform de wens van de gemeenteraad wordt hiervoor een alternatieve route voorgesteld.Ander nieuws