Header image

Geschil Leusinkbrink ten einde

Ruurlo - Exploitatiemaatschappij Leusinkbrink BV en de gemeente Berkelland hebben overeenstemming bereikt over het geschil met betrekking tot woonwijk Leusinkbrink in Ruurlo. Hiermee is er duidelijkheid voor beide partijen en zijn de juridische procedures van tafel.

De huidige plandelen Zoomgebied en Zone Enkeerdlaan omvatten nog circa 55 te verkopen bouwkavels. Na verkoop en oplevering van de woonrijp gemaakte openbare ruimte wordt de samenwerking beƫindigd. De exploitant ziet in ruil voor compensatie af van de gezamenlijke ontwikkeling van de plandelen Noord en Zuid. De ontwikkeling van deze plandelen komt bij de gemeente te liggen. Op dit moment bestaan hiervoor nog geen concrete plannen.

Exploitatiemaatschappij Leusinkbrink BV en de voormalige gemeente Ruurlo hebben in 2001 een overeenkomst gesloten om de wijk Leusinkbrink in Ruurlo fasegewijs te ontwikkelen. De eerste fase is destijds succesvol afgerond: honderden woningen zijn opgeleverd. Ook zijn een oostelijke en zuidelijke rondweg en de spoortunnel aangelegd.

Onder andere als gevolg van de economische crisis en de verwachte demografische ontwikkelingen is de realisatie en afronding van de plandelen Zoomgebied en Zone Enkeerdlaan afgelopen decennium behoorlijk vertraagd. Voor de ontwikkeling van de plandelen Zuid en Noord heeft de gemeente met het oog daarop nog geen bestemmingsplan in procedure gebracht.

Gemeente en exploitant verschilden jaren van inzicht over de verdere ontwikkelkansen in relatie tot de wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst. Na een aantal constructieve gesprekken zijn beide partijen uiteindelijk tot overeenstemming gekomen. Partijen kunnen de inzet nu volop richten op een succesvolle afronding van plandelen Zoomgebied en Zone Enkeerdlaan in de wijk Leusinkbrink. Wie nu door de wijk rijdt ziet dat er op verschillende plekken volop bouwactiviteiten zijn. Naast het bestaande aanbod bouwkavels voor vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen werken partijen ook aan plannen voor rijwoningen voor de doelgroep starters.


Ander nieuws