Header image

Gezamenlijk initiatief Achterhoek en Liemers: Streek aan zet

ACHTERHOEK - De Achterhoek en Liemers staan voor nieuwe uitdagingen. Minder bevolkingsgroei, tanende economische vooruitgang en structurele veranderingen in de landbouw vragen om een krachtige en slagvaardige aanpak van de vraagstukken in de streek. Inmiddels worden vanuit de Achterhoek en Liemers al verschillende initiatieven genomen. Maar dat is niet genoeg.

Er vindt op donderdag 22 september een werkbijeenkomst plaats met als titel: ‘De streek aan zet!’. Een gezamenlijk initiatief van Achterhoek 2020,Plattelandshuis Achterhoek en Liemers en de Vereniging Kleine Kernen om te komen tot een inventarisatie van gebiedswensen en ideeën. Inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de overheden zijn met hun gebiedskennis, ervaring en vaardigheden als geen ander in staat om met een frisse, nieuwe en onconventionele aanpak gebiedswensen en projectideeën uit te voeren. Door samen op te trekken wordt de slagkracht vergroot!

Om te komen tot een brede inbreng vanuit het gebied organiseert men deze werkbijeenkomst die op twee tijdstippen wordt gehouden. Men kan kiezen van 15.00 uur tot 17.00 uur of van 19.00 uur tot 21.00 uur. Van 17.00 uur tot 19.00 uur is men van harte uitgenodigd voor een netwerkbuffet. De bijeenkomst wordt gehouden in De Radstake in Varsseveld.Ander nieuws